„Išgirsk ir sužinok“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-01-0454

img2

„Išgirsk ir sužinok“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-01-0454

ŠVENČIONIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS  VYKDO PROJEKTĄ NUO 2020 M. LAPKRIČIO MĖN. 25 D. IKI 2021 M. LAPKRIČIO 25 D.

„Išgirsk ir sužinok“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927-01-0454, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Projekto santrauka

Įgyvendinant projektą, bus galimybė suteikti išsamesnę informaciją apie teikiamas paslaugas, atitinkančias Švenčionių miesto gyventojų poreikius, siekiant įgalinti socialinę atskirtį patiriančius asmenis, įveikti iškilusius sunkumus. Tikslas – užtikrinti informacijos prieinamumą apie Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro teikiamas socialines paslaugas Švenčionių mieste. Šio tikslo įgyvendinimui numatomas uždavinys: vykdyti informacijos sklaidą apie Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro teikiamas socialines paslaugas  Švenčionių mieste. VEIKLA: konsultuoti gyventojus socialinių paslaugų klausimais ir tarpininkauti šias paslaugas gaunant bei organizuoti informacijos sklaidos renginius „ Socialinių paslaugų rūšys“ Švenčionių mieste. Siekiami rezultatai:  Socialinę atskirtį patiriančių 20 Švenčionių miesto gyventojų gaus informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugas, bus suorganizuoti 2 renginiai „Socialinių paslaugų rūšys“ Švenčionių mieste. Socialinę atskirtį patiriantys Švenčionių miesto  gyventojai gaus informaciją apie įstaigoje teikiamas socialines paslaugas. Kiekvienas turės galimybę susipažinti, pasirinkti ir pasinaudoti sau tinkamomis socialinėmis paslaugomis. Projektui vykdyti pasitelkiami 2 savanoriai, kurie tiesiogiai dalyvaus projekto veiklų vykdyme. Partneris: Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „ Viltis“ Švenčionių skyrius.  Poveikis: įgyvendinus projektą, Švenčionių miesto gyventojai, patiriantys socialinę atskirtį, kurie dalyvaus renginiuose, geriau įsisąmonins jiems pateikiamą informaciją, sužinos apie galimą pagalbą patiems bei jų šeimoms. Projekte dirbs savanoriai, kurie padės skleisti informaciją apie teikiamas paslaugas, įsitrauks į vykdomas veiklas. Projekto tikslinė grupė- socialinę atskirtį patiriantys Švenčionių miesto  gyventojai.