Laikino atokvėpio paslauga

Laikino atokvėpio paslauga – trumpalaikės specialiosios socialinės paslaugos (socialinės priežiūros ir (arba) socialinės globos), teikiamos suaugusiems asmenims su negalia ir (ar) senyvo amžiaus asmenims, kuriuos namuose prižiūri kartu gyvenantys šeimos nariai, artimieji, laikinai dėl tam tikrų priežasčių negalintys jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas – sudaryti sąlygas artimiesiems derinti asmeninį ir visuomeninį gyvenimą su neįgaliojo asmens priežiūra, globa (rūpyba), suteikiant jiems galimybę palaikyti ryšius su visuomene, kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės neįgaliojo asmens priežiūros ir (arba) slaugos.

Dėl laikino atokvėpio paslaugos gali kreiptis – suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus asmens artimieji, kurie gyvena kartu ir globoja asmenį, jeigu suaugusiam asmeniui nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis arba senyvo amžiaus asmeniui nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė – nuo 12 iki 24 valandų per parą. Nepertraukiamo paslaugos teikimo trukmė – iki 14 parų per metus. Bendra laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmė – iki 336 valandų per metus. 

Laikino atokvėpio paslaugos yra mokamos. Mokėjimas už laikino atokvėpio paslaugą skaičiuojamas, vadovaujantis Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta trumpalaikės socialinės globos paslaugų kaina.

Pageidaujantys gauti laikino atokvėpio paslaugą, turi kreiptis į: 

  • Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą (Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.), tel. 8 387 31318, el. p. centras@svencioniurspc.lt;
  • seniūniją pagal savo faktinę gyvenamąją vietą.

Laikino atokvėpio paslaugai teikti pateikiami šie dokumentai:

  • prašymas-paraiška;
  • asmens tapatybės dokumentas;
  • neįgaliojo pažymėjimas;
  • neįgalumo lygio pažyma arba darbingumo lygio pažyma; 
  • specialiųjų poreikių nustatymo pažyma; 
  • laisvos formos dienotvarkė;
  • kiti dokumentai, pagrindžiantys prioriteto (-ų) nustatymą.