nau Gėlėta vasara

Viena iš gyvenimo kokybės galimybių senyvo amžiaus žmonėms yra meninis užimtumas, meninė veikla. Menas, meninė kūryba gali būti naudojami senyvo amžiaus žmonių gyvenime, kaip terapinė priemonė, efektyvus gydymo metodas padedantis žmonių socialinės sveikatos gerinimui. Juk „svarbiausios vertybės yra pagyvenusio asmens iniciatyva, gyvenimo patirtis ir jos maksimalus panaudojimas organizuojant gyvenimą senatvėje. Daugiausia dėmesio turi būti kreipiama į pagyvenusio asmens vidinius išteklius, jų mobilizavimą, o ne į ligas, negalią ar netektis“. 

2021 m. liepos 16 d. Šventos socialinės globos namų gyventojams suteikta galimybė save išreikšti per meninį užimtumą dalyvaujant kūrybinėse dirbtuvėse „Gėlėta vasara“. Iš, šio šilto ir spalvingo laikotarpio dovanojamų, gamtinių medžiagų gyventojai kūrė spalvingus paveikslus. Gyventojai pasinėrę į kūrybinę veiklą lavino savo vaizduotę, bendravo, prasmingai leido laiką