Kontaktai bendruju reikalu skyrius

Adresas
Vilniaus g. 130, LT-18222
Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Vyriausioji buhalterė
Jelena Činčikienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas buhalterija@svencioniurspc.lt

Buhalterė
Regina Petkevič
Tel. (8 387) 31318
El. paštas buhalterija@svencioniurspc.lt

Buhalterė
Vilma Jermačkova
Tel. (8 387) 31318
El. paštas buhalterija@svencioniurspc.lt

Specialistė personalo klausimais
Liana Semaškevič
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Raštvedė-archyvo fondų saugotoja
Olga Sakalauskienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Projektų koordinatorė
Janina Grigorjeva
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Specialistė viešųjų pirkimų klausimais
Jelena Baroniūnienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas pirkimai@svencioniurspc.lt

Ūkvedys
Valdemaras Kasperovič
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Ūkio dalies specialistas
Rimantas Činčikas
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt