nau pramogos Šventos kaime

Rugsėjo 10 d. Dienos centro „Verdenė“ lankytojai (projekto 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“  dalyviai) nuvyko į Šventos kaimą susitikti su kaimo bendruomene.

           Susitikimą organizavo Šventos kaimo bibliotekos-filialo bibliotekininkė Angelė Misiūnienė tikslu suartinti žmones, atrasti bendraminčius, stiprinti socialinius ryšius, pasimokyti saviveiklos organizavimo, mažinti senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių socialinę atskirtį. Projekto dalyviams buvo labai svarbi kaimo bendruomenės patirtis: kaip pritraukia lėšas veiklai vystyti, atranda naujas idėjas, kaip sprendžia kylančias problemas. 

            Buvo surengtas dviejų valandų dainų maratonas. Skambėjo lietuvių liaudies ir šių dienų  populiariausios dainos, dainos lenkų, rusų, baltarusių, latvių kalbomis. 

            Pasibaigus oficialiai daliai, senjorų laukė maloni staigmena – pasivaikščiojimas 1,3 kilometro Šventos mišku vingiuojančiu Mitologiniu taku su Sirvetos regioninio parko gidu Mariumi. 

           Pasipildę gerų emocijų, pilni dienos įspūdžių, pasidžiaugę bendravimu ir įgiję naujų žinių ir  patirties, projekto dalyviai grįžo į Dienos centrą ryžtingai nusiteikę naujiems kūrybiniams darbams.

           Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“  finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.