nau susitikimas Milkuškų k

Visada įdomu mokytis ir dalintis patirtimi, semtis naujų idėjų. O vykdomo Dienos centro „Verdenė“ projekto 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“ dalyviai veiklūs ir bendruomeniški, imlūs naujiems dalykams ir amžius jiems tikrai ne kliūtis. Spalio 19 d. Milkuškų kaimo bendruomenės centre vyko dviejų bendruomenių susitikimas gražiu pavadinimu „Atverkime dainos ir šokio rudeninę skrynią…“, organizuotas Šventos kaimo bibliotekos-filialo bibliotekininkės ir projekto 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“  meno vadovės Angelės Misiūnienės ir Česlavos Aleksejevec, Milkuškų kaimo bibliotekos-filialo bibliotekininkės pastangomis. Susitikimas atskleidė visų dalyvių kūrybinį potencialą, gebėjimą ir norą vienas kitam dovanoti džiaugsmą, veikti kartu. Atminimui įteikėme savo rankų darbo dovanas, pagamintas su pagalba išradingos ir kūrybiškos Dienos centro „Verdenė“ socialinės darbuotojos Giedros Bielskės.

             Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“  finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.