Paslaugu namuose tarnyba dienos socialine globa asmens namuose

Dienos socialinė globa asmens namuose – tai asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjais gali būti suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvena Švenčionių rajono savivaldybėje.

Suaugusiam asmeniui su negalia ir senyvo amžiaus asmens dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikis, paslaugų sudėtis, jų teikimo trukmė ir dažnumas, nustatomi kiekvienam asmeniui (šeimai) individualiai, vadovaujantis Suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų komplektu.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų trukmė – nuo 2 val. iki 8 val. per dieną, iki 5 darbo dienų per savaitę.

Mokėjimas už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas

Asmuo (šeima) už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugą moka pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą kainą vienam asmeniui (šeimai) – 11,74 Eur/val.

Asmens (šeimos) mokėjimo už dienos socialinės globos asmens namuose vienos valandos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Dienos socialinę globą asmens namuose teikia: 43 individualios priežiūros darbuotojai.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

  • užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
  • asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir pan.);
  • specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;
  • kitus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingus dokumentus (SP-1 forma docx formatu, SP-1 forma pdf formatu), (SP-2 forma).