Paslaugu namuose tarnyba judejimo technines pagalbos priemones

Techninės pagalbos priemonėsĮsigyti judėjimo techninės pagalbos priemones turi teisę:

 • asmenys, kuriems nustatytas darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis;
 • neįgalūs vaikai;
 • asmenys, sukakęs senatvės pensijos amžių;
 • asmenys po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turintys akivaizdžių neįglumo požymių, kurie, laikui bėgant, nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas).

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • prašymą:

– gauti judėjimo techninės pagalbos priemonę (forma SP-10 );
– gauti rankomis arba automatiškai reguliuojamą lovą;

 • asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų, ortopedų – traumatologų, reumatologų ar neurologų išduotą išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a), kurio galiojimo laikas – 12 mėnesių (kreipiantis pirmą kartą arba pakartotinai pasikeitus asmens sveikatos būklei);
 • asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • užsieniečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą (leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, pažymą apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir kt.);
 • neįgaliojo pažymėjimą, invalidumo pažymėjimą ir (ar) specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą ar dokumentą, kuriame nurodyta, kad asmeniui nustatyta visiška negalia (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turintys akivaizdžių neįgalumo požymių bei vaikus, turinčius judesio raidos sutrikimų).

PASTABOS

Asmuo turi teisę nuolat naudoti vieną vienos paskirties techninės pagalbos priemonę jos nustatytu naudojimo laikotarpiu (išskyrus viena ranka valdomas vaikščiojimo priemones, kurių galima įsigyti ne daugiau kaip du vienetus).

Mokamos judėjimo techninės pagalbos priemonės:

 • automatiškai reguliuojama lova nauja – 72 Eur;
 • automatiškai reguliuojama lova naudota – 35 Eur;
 • mechaniškai reguliuojama lova nauja – 43 Eur;
 • mechaniškai reguliuojama lova naudota – 20 Eur;
 • vaikštynė su staliuku nauja – 9 Eur;
 • vaikštynė su staliuku naudota – 5 Eur;
 • naktipuodžio kėdutė nauja – 6 Eur;
 • naktipuodžio kėdutė naudota – 3 Eur.

Judėjimo techninės pagalbos priemonių išdavimą organizuoja socialinio darbo organizatorius.