Paslaugu namuose tarnyba pagalbos i namus paslaugos

Pagalbos į namus paslaugos – asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjais gali būti suaugę asmenys su negalia ir senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos bei kiti asmenys, kurie dėl ligos ar kitų priežasčių yra laikinai netekę savarankiškumo.

Vertinant asmens (šeimos) pagalbos į namus paslaugų poreikį, paslaugų sudėtį ir teikimo trukmę/dažnumą konkrečiam asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, vadovaujantis sudarytu Pagalbos į namus paslaugų komplektu.

Pagalbos į namus paslaugų trukmė – nuo 2 val. iki 10 val. per savaitę (darbo dienomis).

Mokėjimas už pagalbos į namus paslaugas

Asmuo (šeima) už pagalbos į namus paslaugas moka pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą kainą vienam asmeniui (šeimai) – 10,50 Eur/val.

Asmens (šeimos) mokėjimo už pagalbos į namus paslaugų vienos valandos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

Pagalbos į namus paslaugas teikia: 43 individualios priežiūros darbuotojai.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

  • užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
  • asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir pan.);
  • specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;
  • kitus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingus dokumentus (SP-1 forma, SP-2 forma).