Paslaugu namuose tarnyba transporto organizavimo paslauga

Transporto organizavimo paslauga skiriama asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

Transporto organizavimo paslaugos gavėjais gali būti:

 • suaugusieji asmenys su negalia;
 • vaikai su negalia (tik su lydinčiu suaugusiu asmeniu);
 • senyvo amžiaus asmenys, turintys judėjimo problemų.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl transporto organizavimo paslaugos gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą (gali būti pildoma vietoje) Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma), ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki paslaugos teikimo, kur nurodo tikslią ir išsamią informaciją apie kelionės datą, tikslą, laiką, maršrutą ir lydintį asmenį (jeigu jis reikalingas).
 • asmens tapatybės patvirtinantį dokumentą;
 • asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir pan.);
 • medicininių dokumentų išrašą/siuntimą (F027/a);
  pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • kitus transporto organizavimo paslaugos gavimui reikalingus dokumentus (SP-1 forma docx formatu, SP-1 forma pdf formatu), (SP-2 forma docx formatu, SP-2 forma pdf formatu).

PASTABA

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras, negalėdamas suteikti transporto organizavimo paslaugos, apie tai informuoja transporto organizavimo paslaugos gavėją ne vėliau kaip prieš 24 valandas.

Mokėjimas už transporto organizavimo paslaugą

Asmenys už transporto organizavimo paslaugą moka pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintus įkainius:

 • transporto paslaugos kaina (nepriklausomai nuo vykstančių asmenų skaičiaus) – 0,62 EUR/km;
 • neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, turintiems judėjimo sunkumų ir vykstantiems gydymo ir reabilitacijos tikslais, už 1 km – 25 proc. transporto paslaugos kainos;
 • asmuo nemoka, kai:

– teisės aktų nustatyta tvarka gauna socialinę pašalpą;
– asmens (šeimos) pajamos per mėnesį yra mažesnės už VRP dvigubą dydį.

Transporto organizavimo paslaugą organizuoja socialinio darbo organizatorius, teikia – 3 vairuotojai.