Projektas nuspalvink gyvenima ryskiomis spalvomis

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362

Projekto tikslas: Padidinti senyvo amžiaus ir negalią turinčių asmenų socialinę integraciją į Švenčionių m. bendruomenę, praplečiant jiems teikiamų sociokultūrinių paslaugų spektrą.

Projekto įgyvendinimo metu bus ugdomas poreikis turiningiau, įdomiau ir sveikiau praleisti laisvalaikį, vykdant pagyvenusių ir neįgalių žmonių edukacinę, pažintinę, kultūrinę ir sveikatingumo veiklą.

Šiuo projektu tęsiame anksčiau vykdytą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Su mumis pasaulis gražesnis“, kuriuo buvo siekiama padidinti pagyvenusių ir neįgalių žmonių socialinę integraciją į visuomenę.

Projektas prisidės prie teikiamų dienos centre sociokultūrinių paslaugų pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms kokybės gerinimo, efektyvaus, produktyvaus ir turiningo gyvenimo skatinimo ir šių asmenų socialinės atskirties mažinimo.

Projekto veiklose dalyvaus 21 senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys.

Projektą numatome vykdyti su partneriu – Švenčionių rajono vietos veiklos grupe „Švenčionių partnerystė“.

Projekto veiklos finansuojamos iš Europos socialinio fondo (www.esinvesticijos.lt)

Projekto pradžia – 2020 m. spalio 7 d.
Projekto pabaiga – 2021 m. spalio 7 d.