Projektas Šeimos krizių centras

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras nuo 2020 m. lapkričio 25 d. iki 2022 m. gegužės 24 d. vykdo projektą ,,Šeimos krizių centras“ 08.6.1-ESFA-T-927, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 

Projekto finansavimas:

Bendras biudžetas – 20 627,57 Eur;
Europos sąjungos finansavimas – 14336,17 Eur;
Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 4125,52 Eur;

Kiti viešųjų lėšų šaltiniai – 2165,88 Eur.

Įgyvendinant projektą bus sukurtos ir teikiamos naujos socialinės paslaugos, atitinkančios Švenčionių miesto gyventojų poreikius. Šeimos krizių centras teiks apgyvendinimo ir specialistų pagalbos paslaugas Švenčionių miesto socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms ir (ar) asmenims.  

Paslaugos sudėtis – informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, apgyvendinimas, psichologinė-psichoterapinė pagalba, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t. t.), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir (ar) palaikymas, ir (ar) atkūrimas (savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, namų saugumas, švaros virtuvėje ir namuose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, pinigų taupymas ir valdymas, naudojimasis banko paslaugomis, apsipirkimas, orientavimasis aplinkoje, naudojimasis viešuoju transportu ir kt.), darbo įgūdžių ugdymas, esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų, tėvystės įgūdžių ugdymo paslaugų, apsaugos organizavimas, kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas Švenčionių mieste gyvenančioms socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms ir (ar) asmenims, atsidūrusioms krizinėse situacijose, siekiant įgalinti šeimas įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove.

Projekto uždaviniai: Sukurti, vystyti ir teikti naujas socialines paslaugas, atitinkančias Švenčionių miesto gyventojų poreikius.

Projekto partneris: Švenčionėlių Šv. Edvardo parapija. 

Laukiamas projekto rezultatas: Švenčionių rajono socialinių paslaugų centre bus įkurtas Šeimos krizių centras, kuriame gaus naujas paslaugas Švenčionių miesto  socialinę atskirtį patiriančios šeimos ir (ar) asmenys.