Savarankisko gyvenimo namai apie mus

Savarankiško gyvenimo namuose yra 10 gyvenamųjų vietų, 6 kambariai su visais patogumais, iš kurių 2 kambariai yra vienviečiai, keturi – dviviečiai, 2 poilsio kambariai, 2 bendro naudojimo virtuvės. Visos patalpos pritaikytos neįgaliesiems. Savarankiško gyvenimo namuose dirba socialinis darbuotojas ir 2 socialinio darbuotojo padėjėjai.

Savarankiško gyvenimo namų:

paskirtis – teikti socialinės priežiūros ir apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms.

tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Uždaviniai:

 1. Užtikrinti socialinės priežiūros gavėjų teisių ir teisėtų interesų apsaugą.
 2. Sudaryti tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, kad jose gyvenantys asmenys pagal savo galimybes galėtų rūpintis savo buitimi (gaminti maistą, įsigyti būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkyti kambarius ir t. t.).
 3. Teikti socialinės priežiūros paslaugą – apgyvendinimas Savarankiško gyvenimo namuose.
 4. Ugdyti dorinius, šeimyninius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius, sudaryti sąlygas asmenų saviraiškai.

Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos socialinės priežiūros paslaugos:

 • apgyvendinimas;
 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apiperkant ir mokant mokesčius, planuojant namų ruošos darbus, bendraujant ir pan.).

Mokėjimas už suteiktas paslaugas

Asmenys už apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugą moka pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą Socialinės priežiūros paslaugos kainą vienam asmeniui (šeimai) – 413,64 Eur/mėn.

Savarankiško gyvenimo namuose apsigyvenę asmenys (toliau – Gyventojas) moka būsto išlaikymo mokesčius – už sunaudotą elektros energiją, šaltą ir karštą vandenį, šilumą, kitas paslaugas (eksploatacines, šiukšlių išvežimo) pagal Švenčionių rajone galiojančius tarifus ir suskaičiuotas bei paskelbtas paslaugų kainas. Gyventojai pragyvenimo išlaidas (maitinimą, aprangą, higienos prekes, vaistus ir kt.) apmoka iš nuosavų lėšų.

Už komunalines paslaugas Gyventojas nemoka, kai jo pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra iki 1,5 VRP dydžio.

Už komunalines paslaugas Gyventojas moka, kai jo pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra:

 1. nuo 1,5 VRP iki 2 VRP dydžio – 20 proc. priskaičiuotos sumos;
 2. nuo 2 VRP iki 2,5 VRP dydžio – 40 proc. priskaičiuotos sumos;
 3. nuo 2,5 VRP iki 3 VRP dydžio – 60 proc. priskaičiuotos sumos;
 4. nuo 3 VRP iki 3,5 VRP dydžio – 80 proc. priskaičiuotos sumos;
 5. virš 3,5 VRP – visą priskaičiuotą sumą.

Už socialinės priežiūros paslaugas Gyventojas moka, kai jo pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra:

 1. nuo 2 VRP iki 3 VRP dydžio – 5 proc. asmens pajamų;
 2. nuo 3 VRP iki 4 VRP dydžio – 10 proc. asmens pajamų;
 3. virš 4 VRP dydžio – 20 proc. asmens pajamų.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją, pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • užpildytą Prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (SP-8 forma);
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
 • asmens statusą patvirtinantį dokumentą (pensininko, neįgaliojo pažymėjimą ir pan.);
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymą;
 • medicininių dokumentų išrašą/siuntimą (F027/a);
 • kitus asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikiui nustatyti reikalingus dokumentus (SP-1 forma, SP-2 forma docx formatu, SPS-2 forma pdf formatu).