Savarankisko gyvenimo namai kontaktai

Adresas
Vilniaus g. 130, LT-18222
Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.
El. paštas info@svencioniurspc.lt

Vyriausioji socialinė darbuotoja
Rita Jakubėnienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas rita.jakubeniene@svencioniurspc.lt

Socialinė darbuotoja
Lina Jakubėnienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas lina.jakubeniene@svencioniurspc.lt