Vaiku globos namai kontaktai

Adresas
Vilniaus g. 130, LT-1822
Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.
Mob. tel. +370 64064761
El. p. vaikai@svencioniurspc.lt

Vyriausioji socialinė darbuotoja
Daiva Ferencienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas
Socialinė pedagogė
Marytė Bojarūnienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas vaikai@svencioniurspc.lt

Socialinės darbuotojos
Birutė Lapteva
Natalija Brogienė