Paramos seimai ir kriziu centras apie mus

Paramos šeimai ir krizių centro veiklos tikslas – užtikrinti kompleksinę pagalbos teikimą šeimoms (asmenims), atitinkančią individualius vaiko ar šeimos poreikius, siekiant stiprinti šeimų (asmenų) atsakomybę, gebėjimus ir galimybės savarankiškai spręsti savo šeimos problemas bei padėti įveikti socialinę atskirtį.

Paramos šeimai ir krizių centro veiklos uždaviniai:

 1. Ugdyti, atkurti ir palaikyti šeimos gebėjimus savarankiškai spręsti iškylančias socialines problemas, inicijuoti pokyčius šeimos socialiniame gyvenime tam panaudojant šeimos galimybes ir bendruomenės išteklius.
 2. Teikti socialines paslaugas paslaugų gavėjams, mažinant jų socialinę atskirtį ir skatinant socialinę integraciją į visuomenę.
 3. Siekti užkirsti kelią galimoms asmens (šeimos) socialinėms problemoms atsirasti.
 4. Įgalinti šeimas siekti pokyčių asmeniniame ir socialiniame gyvenime, randant ir išnaudojant šeimų stipriąsias puses, gebėjimus, įgūdžius, patirtis.
 5. Vykdyti atvejo vadybą.

PASLAUGOS

Bendrosios paslaugos:

 • informavimas;
 • konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • maitinimo organizavimas (labdara, maisto paketai);
 • aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne.

Specialiosios socialinės priežiūros paslaugos:

 • psichosocialinė pagalba;
 • socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • vaiko laikinosios priežiūros paslauga.

PŠKC socialinių paslaugų gavėjai:

 • asmenys (šeimos), kurių deklaruota ar faktinė gyvenamoji vieta yra Švenčionių rajone;
 • socialinę riziką patiriantys vaikai ir jų šeimos;
 • socialinę riziką patiriančios šeimos;
 • socialinė riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • krizinėse situacijose (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai;
 • socialinę riziką (smurtą) patyrę ar patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos;
 • kiti asmenys (vieniši tėvai ir jų vaikai, besilaukiančios moterys ir kt.).

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymo ir (ar) atkūrimo pagalbos paslaugos:

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą:

 • psichosocialinėms paslaugoms gauti asmuo užpildo ( pildoma vietoje) Prašymą-paraišką(SP-8 forma);
 • šeimos duomenų socialinei paramai gauti anketą (SP-1 forma);
 • duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį anketą (SP-2 forma);
 • pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ir kt.

Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymo ir (ar) atkūrimo pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai.

Psichosocialinė pagalbos paslaugos:

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl socialinių paslaugų gavimo kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą:

 • psichosocialinėms paslaugoms gauti asmuo užpildo ( pildoma vietoje) Prašymą-paraišką(SP-8 forma);
 • šeimos duomenų socialinei paramai gauti anketą (SP-1 forma);
 • duomenų apie asmens ir jo šeimos narių veiklos pobūdį ir socialinę padėtį anketą (SP-2 forma);
 • pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, ir kt.

Psichosocialinės pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai.

Intensyvi krizių įveikimo pagalba:

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar jos įgaliotas teritorinis skyrius, atlikę vaiko situacijos vertinimą, nustato vaiko apsaugos poreikį, taikydami vieną iš Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 364 straipsnio 1 dalies punkte nurodytų priemonių, organizuodamas vaiko laikinąją priežiūrą su jo tėvams ar vienu iš jų.

Planinis vietų skaičius

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas planinis vietų skaičius Paramos šeimai ir krizių centre intensyviai krizių įveikimo pagalbai teikti – 20.

Intensyvi krizių įveikimo pagalbos sudėtis:

Nakvynės suteikimas

 • Suteikti lovą (-as) kambaryje;
 • Išduoti patalynę (antklodė, pagalvė, užvalkalai), būtiniausius indus maistui.

Minimalių buitinių paslaugų organizavimas

 • Suteikti galimybę naudotis virykle, šaldytuvu, mikrobangų krosnele, indais.

Minimalios asmens higienos paslaugos

 • Galimybė naudotis dušu;
 • Galimybė naudotis skalbimo mašina.

Sveikatos priežiūros organizavimas (esant poreikiui)

 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Greitosios medicinos pagalbos kvietimas.

Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir/ar palaikymas

 • Savitvarka, asmens higiena, sveikos gyvensenos įgūdžiai, namų ruošos darbai, švaros virtuvėje, kambaryje ir bendrose patalpose palaikymas, maisto ruošimas, biudžeto planavimas, naudojimasis banko paslaugomis.

Kitos paslaugos:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Psichologinė pagalba;
 • Pagalba tvarkant dokumentus.

Mokėjimas už socialines paslaugas:

Asmuo (šeima) už vaiko laikinosios priežiūros paslaugą moka pagal Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą kainą vienam asmeniui (šeimai) – 299,90 EUR / mėn. Eur/val.

Asmens (šeimos) mokėjimo už vaiko laikinosios priežiūros paslaugos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas, tekančias vienam šeimos nariui.