Administracija

Adresas
Vilniaus g. 130, LT-18222
Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Direktorius
Miroslavas Lazdinis
Tel. (8 387) 33205
El. paštas direktorius@svencioniurspc.lt

Patarėjas
Arūnas Čenkus
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams
Joana Jurkevičienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Svetlana Sivaja
Tel. (8 387) 31318
El. paštas vaikai@svencioniurspc.lt

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Inga Virvičienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas info@svencioniurspc.lt