Administracija

Direktorius
Miroslavas Lazdinis
direktorius@svencioniurspc.lt, miroslavas.lazdinis@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Patarėjas
Arūnas Čenkus
El. paštas arunas.cenkus@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams
Joana Jurkevičienė
El. paštas joana.jurkeviciene@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Svetlana Sivaja
El. paštas svetlana.sivaja@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Inga Virvičienė
El. paštas inga.virviciene@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318