Globos centras

Naujienos

Projektas

ŠVENČIONĖLIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRAS VYKDO PROJEKTĄ NUO 2019 M. SAUSIO MĖN. 1 D. IKI 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-000, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Paslaugų šeimai globėjams plėtra

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
A.Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius.

Apie mus

Tapkite Budinčiu globotoju. Sužinokite kaip.

Tikslas – mažinti globos namuose augančių vaikų skaičių, suteikiant jiems galimybę augti globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ar įtėvių šeimose.

Uždaviniai:

 • vykdyti globėjų (rūpintojų), įtėvių ir budinčių globotojų paiešką, jų rengimą, atranką bei konsultavimą;
  teikti pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas;
 • perduoti pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui;
 • atlikti budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
 • teikti ir organizuoti socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui, taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą;
 • informuoti ir šviesti visuomenę vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo klausimais.

Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymai vykdomi pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK programa).

PASLAUGOS

Bendrosios paslaugos:

 • informavimas,
 • konsultavimas,
 • tarpininkavimas ir atstovavimas.

Specialiosios socialinės priežiūros paslaugos:

 • Pagalba globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams.
 • informavimas;
 • konsultavimas (įskaitant tęstinį);
 • mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį);
 • savitarpio paramos grupių organizavimas;
 • kitos paslaugos.

Veiklą vykdo socialiniai darbuotojai (atestuoti darbuotojai), turintys teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir teikti išvadas apie pasirengimą tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais.

Globos centre nuo 2019-01-01 vykdomas projektas “Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimasbei prieinamumo plėtra”.

Globos centro veikla ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimas vykdomas, vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. T-232 sprendimu „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Plačiau.

Globos centre dirba: 2 socialiniai darbuotojai (atestuoti darbuotojai), 1 socialinis darbuotojas (globos koordinatorius), 1 socialinis darbuotojas, 1 psichologas.

Kontaktai

Adresas
Vilniaus g. 130, LT-18222
Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Tel. (8 387) 3 13 18

El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Raimonda Kunigėnienė
Tel. 8 640 61825
El. paštas sspc.globoscentras@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Tarnybos atestuotas asmuo) / Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Jolita Morozienė
Tel. 8 640 81 449
El. paštas sspc.globoscentras@gmail.com

Socialinė darbuotoja (Tarnybos atestuotas asmuo)/Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Jūratė Trebnik
Tel. 8 640 81 449
El. paštas sspc.globoscentras@gmail.com

Socialinė darbuotoja/Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė)
Lina Rodevičienė
Tel. 8 640 61825
El. paštas sspc.globoscentras@gmail.com

Psichologas
Vladimir Loginov
Tel. 8 640 58043
El. paštas volodialog@gmail.com
El. paštas sspc.globoscentras@gmail.com

Darbo laikas

I-IV 7.45 val. – 16.45 val.
V 7.45 val. – 15.30 val.

Pietų pertrauka
12.00 val. – 12.45 val.