Globos centro vykdomas projektas

Projekto pavadinimas:

Projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka“.

Projekto tikslas: padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai.

Projekto įgyvendinimo partneriai:

Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 27 d. įsakymą Nr. A1-381 „Dėl 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu” įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-405 „Institucinės globos pertvarka” projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo”, Švenčionių rajono savivaldybės administracija su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir Švenčionių rajono socialinių paslaugų centru Švenčionių r. sav. įgyvendina projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra” Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001 (toliau – projektas).

Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018.12.31 – 2022.12.31; 2019 m. spalio 30 d. buvo pasirašytas Projekto finansavimo sutarties keitimas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis pratęstas iki 2022-12-31.

 

1
2
3

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
A.Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius.