Kokybės vadybos sistema

 
Schemos
1.1. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose užtikrinimas (socialinės priežiūros ir apgyvendinimo paslaugų teikimo suaugusiems asmenims su negalia)
1.5. Paramos šeimai ir krizių centro paslaugų teikimas (bendrųjų socialinių ir specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų teikimas socialinę riziką patiriančioms šeimoms/asmenims)
1.6. Paslaugų namuose tarnyba. Bendrųjų socialinių, pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose (integralios pagalbos) paslaugų asmeniui (šeimai) teikimas. Rajono gyventojų aprūpinimas judėjimo techninės pagalbos priemonėmis. Asmens galimybių pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas, neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas, asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti klausimyno pateikimas (NDNT), Asmeninio asistento paslauga
1.7. Socialinių įgūdžių ugdymo, bendrųjų socialinių paslaugų teikimas bei vaikų užimtumas (kompleksinę pagalbą socialinės rizikos ir kitų socialinių problemų turinčioms šeimoms ir vaikams)
1.8. Bendruomeninių vaikų globos namų paslaugu valdymas (trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams iki 18 m.)
1.9. Vaikų globos namų paslaugų valdymas(trumpalaikės/ilgalaikės socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams iki 18 m.)