Bendrųjų reikalų skyrius

Specialistė personalo klausimais
Liana Semaškevič
El. paštas liana.semaskevic@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318
Mob. tel. +370 646 83542

Raštvedė-archyvo fondų saugotoja
Olga Sakalauskienė
El. paštas centras@svencioniurspc.lt, olga.sakalauskiene@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318
Mob. tel. +370 640 64761

Specialistė
Elena Ribokienė
El. paštas elena.ribokiene@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318
Mob. tel. +370 695 75885

Specialistė
Janina Deveikienė
El. paštas janina.deveikiene@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Specialistė viešųjų pirkimų klausimais
Jelena Baroniūnienė
El. paštas pirkimai@svencioniurspc.lt, jelena.baroniuniene@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318
Mob. tel. +370 613 07163

Ūkvedys
Valdemaras Kasperovič
El. paštas valdemaras.kasperovic@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Ūkio dalies specialistas
Giedrius Builis
El. paštas giedrius.builis@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318