Kontaktai

Administracija

Adresas
Vilniaus g. 130, LT-18222
Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Direktorius
Miroslavas Lazdinis
Tel. (8 387) 33205
El. paštas direktorius@svencioniurspc.lt

Patarėjas
Arūnas Čenkus
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams
Joana Jurkevičienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Svetlana Sivaja
Tel. (8 387) 31318
El. paštas vaikai@svencioniurspc.lt

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Inga Virvičienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas info@svencioniurspc.lt

Bendrųjų reikalų skyrius

Adresas
Vilniaus g. 130, LT-18222
Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.

Vyriausioji buhalterė
Jelena Činčikienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas buhalterija@svencioniurspc.lt

Buhalterė
Regina Petkevič
Tel. (8 387) 31318
El. paštas buhalterija@svencioniurspc.lt

Buhalterė
Vilma Jermačkova
Tel. (8 387) 31318
El. paštas buhalterija@svencioniurspc.lt

Specialistė personalo klausimais
Elena Nalivaikaitė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Raštvedė-archyvo fondų saugotoja
Olga Sakalauskienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Specialistė
Daiva Černiauskienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Specialistė viešųjų pirkimų klausimais
Kristina Juršienė
Tel. (8 387) 31318
El. paštas pirkimai@svencioniurspc.lt

Ūkvedys
Valdemaras Kasperovič
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Ūkio dalies specialistas
Rimantas Činčikas
Tel. (8 387) 31318
El. paštas centras@svencioniurspc.lt

Užduokite savo klausimą užpildydami žemiau esančią formą.