Kontaktai

Administracija

Direktorius
Miroslavas Lazdinis
direktorius@svencioniurspc.lt, miroslavas.lazdinis@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Patarėjas
Arūnas Čenkus
El. paštas arunas.cenkus@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Direktoriaus pavaduotoja bendriesiems reikalams
Joana Jurkevičienė
El. paštas joana.jurkeviciene@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Svetlana Sivaja
El. paštas svetlana.sivaja@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams
Inga Virvičienė
El. paštas inga.virviciene@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Bendrųjų reikalų skyrius

Specialistė personalo klausimais
Liana Semaškevič
El. paštas liana.semaskevic@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318
Mob. tel. +370 646 83542

Raštvedė-archyvo fondų saugotoja
Olga Sakalauskienė
El. paštas centras@svencioniurspc.lt, olga.sakalauskiene@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318
Mob. tel. +370 640 64761

Specialistė
Elena Ribokienė
El. paštas elena.ribokiene@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318
Mob. tel. +370 695 75885

Specialistė
Janina Deveikienė
El. paštas janina.deveikiene@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Specialistė viešųjų pirkimų klausimais
Jelena Baroniūnienė
El. paštas pirkimai@svencioniurspc.lt, jelena.baroniuniene@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318
Mob. tel. +370 613 07163

Ūkvedys
Valdemaras Kasperovič
El. paštas valdemaras.kasperovic@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Ūkio dalies specialistas
Giedrius Builis
El. paštas giedrius.builis@svencioniurspc.lt
Tel. (8 387) 31 318

Užduokite savo klausimą užpildydami žemiau esančią formą.