Vaikų dienos centras „Šaltinėlis”

Kontaktai

Adresas

Stoties g. 16, LT-18123
Švenčionių m., Švenčionių r. sav.

Liepų g. 10, LT-18108
Milkuškų k., Švenčionių r. sav.

Vilniaus g. 46, LT-18219
Pabradės m., Švenčionių sen.,
Švenčionių r. sav.

Mokyklos g. 29, LT-18159
Prienų k., Magūnų sen.,
Švenčionių r. sav.

Darbuotojų kontaktai

Peržiūrėti

Apie mus

 

Misija:

Atstovauti, tarpininkauti vaikams šviečiant juos aktualiais klausimais, ugdant savarankiškumą, kūrybingumą, idėjų įgyvendinimą, vienijant bendrai veiklai, bendradarbiaujant su valstybinėmis, visuomeninėmis ir kt. institucijomis, teikiant socialines paslaugas, padedant integruotis į visuomenę.

 

Vizija:

Tapti aktyvia, atvira, masiška, švietėjiška organizacija, kuri vienytų ir atstovautų vaikų ir vietos bendruomenės interesams gerinant socialinę aplinką, skatinant saviraišką ir kūrybingumą, ugdant aktyvius piliečius.

 

Tikslas – teikti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, kuriomis siekiama ugdyti vaiko ir jo šeimos narių socialinius bei gyvenimo įgūdžius.

 

Uždaviniai:

– užtikrinti, kad teikiamos vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos atitiktų vaikų ir jo šeimos narių poreikius ir prisidėtų prie visapusiškos jų asmenybės tobulinimo, socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymo;

– kurti sąlygas, kad vaikas ir jo šeimos nariai būtų motyvuoti dalyvauti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos ir bendruomenės veiklose.

 

 

Teikiamos paslaugos:

  1. Socialinių ir gyvenimo įgūdžių ugdymas, sociokultūtinės ir kitos su vaiko ugdymu, jo teisių apsauga, integracija į šeimą, visuomenę susijusios paslaugos (socialinių, higienos įpročių formavimas, pagalba ruošiant pamokas).
  2. Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas.
  3. Nemokamo įstaigą lankančių vaikų maitinimo organizavimas.
  4. Vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimas.