Socialinės pagalbos namai

Priklausomybės konsultanto paslaugos

Priklausomybės konsultavimo paslaugos – priemonių, kuriomis teikiant individualias ir (ar) grupines konsultacijas siekiama padėti alkoholį vartojantiems asmenims mažinti vartojimą ar visai atsisakyti alkoholio, mažinti alkoholio vartojimo keliamą žalą asmeniui ir visuomenei, įskaitant alkoholį vartojančių asmenų šeimos narių konsultavimą dėl alkoholį vartojančio asmens keliamų problemų sprendimo būdų, visuma.

Priklausomybės konsultantas nėra psichologas ar gydytojas – jo teikiamos Priklausomybės konsultavimo paslaugos orientuotos į motyvacinius pokalbius, kurių su vienu konsultuojamu asmeniu gali būti vienas arba daugiau.

Priklausomybės konsultavimo paslaugų tikslas – padėti Švenčionių rajono savivaldybės gyventojams atpažinti alkoholio vartojimo problemą, motyvuoti asmenis kreiptis profesionalios pagalbos mažinti alkoholio vartojimą ar visai atsisakyti jo ir taip mažinti alkoholio vartojimo keliamą žalą sau ir visuomenei.

Asmuo, rizikingai ir žalingai vartojantis alkoholį ir (ar) šeimos nariai, pageidaujantys lankyti priklausomybės konsultacijas, gali kreiptis telefonu +370 640 59752 arba el. paštu info@svencioniurspc.lt

Atvykimui į konsultaciją nereikia šeimos ar kito gydytojo siuntimo, pildyti prašymo, pakanka užsiregistruoti (galima anonimiškai) telefonu arba el.paštu.

Priklausomybės konsultacijos metu dirbama tik su mokslu pagrįstais metodais, konsultacija grindžiama abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu, laikomasi anonimiškumo ir konfidencialumo.

Priklausomybės konsultanto darbo laikas 2020 m. rugpjūčio mėn.

Priklausomybės konsultacijos teikiamos nemokamai.

Projektas Nr. ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras kartu su partneriu Pastovių teritoriniu gyventojų socialinės tarnybos centru nuo 2020 m. liepos 29 d. įgyvendina projektą Nr. ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“/„Socialinių paslaugų gerinimas įkuriant ir atnaujinant socialinius būstus pasienio regione“

Prioritetas

Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas.

Pagrindinis paramos gavėjas

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras (Vilniaus apskritis)

Paramos gavėjai

Pastovių teritorinis gyventojų socialinės tarnybos centras (Vitebsko sritis)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

18 mėnesių (2020.07.29 – 2020.01.28)

Projekto finansavimas

Bendras biudžetas – 164178,14 Eur;
Europos sąjungos finansavimas – 147760,32 Eur;
Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 11447,98 Eur;
Partnerių savivaldybės lėšos – 4969,84 Eur.

Projekto aprašymas

Švenčionių ir pastovių rajonuose žmonės gyvena kaimo vietovėse, kur susiduria su dideliu nedarbu, juo paveikia alkoholizmas, piktnaudžiavimas narkotikais ir smurtas šeimoje. Šiose vietovėse gyvenantiems žmonėms sunku gauti reikiamą socialinę pagalbą, nes nėra gerai išvystyta pagalba susiduriantiems su priklausomybėms, benamiams ar asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų. Šioms pažeidžiamoms grupėms nėra suteikiama reikiama psichologinė ir socialinė parama siekiant užtikrinti atkryčio prevenciją. Sprendžiant tokio tipo problemas ir siekiant įveikti baimę, kaltę, išvengti konfliktų, pašalinti sunkumus ir padėti žmonėms, reikalingas individualus požiūris ir sergančio žmogaus elgesio korekcijos. Tokie veiksmai padės žmonėms integruotis į darbo rinką, išvengti skurdo, nedarbo ir socialinės atskirties.

Projekto tikslai:

  1. Įkurti naujus socialinius namus, kuriuose bus laikinai apgyvendinami socialinės rizikos žmonės ir ten teikti būtinas paslaugas: apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, vadybininko ir psichologo konsultacijas, individualių įgūdžių lavinimą, įsidarbinimo galimybes ir kt.
  2. Įgyvendinti bandomąjį socialinių namų projektą apmokant darbuotojus, keičiantis geriausia praktika ir kuriant bendrą metodiką, kaip integruoti socialinės rizikos žmones į dviejų šalių visuomenę.

Didžiausią teigiamą poveikį projektas turės pažeidžiamoms grupėms: piktnaudžiaujantiems alkoholiu, narkotikais ar toksinėmis medžiagomis, benamiams, buvusiems kaliniams, smurtautojams, smurto šeimoje aukoms, jų šeimoms. Netiesiogiai šis Projektas pakeis vietos gyventojų požiūrį į pažeidžiamus asmenis ir padidins pasienio regiono saugą bei kokybę.

Kontaktai

Adresas
Stoties g. 16, LT-18123
Švenčionys, Švenčionių r. sav.

Priklausomybės konsultantas
Algis Činčikas
Tel. (8 387) 51660
El. paštas info@svencioniurspc.lt