Socialinės pagalbos namai

Projektas „Kartu“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0466

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Kartu“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0466

Projekto tikslas: Didinti smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų integraciją, kuriant, vystant ir teikiant naują paslaugų paketą Švenčionių mieste.

Projekto dalyviams bus ne tik teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, teisines konsultacijos. Juos konsultuos psichologas ir priklausomybių ligų konsultantai. Bus organizuota laisvalaikio veikla.

Projekto veiklose dalyvaus 10 asmenų (18 – 59 metų), kurie yra smurto artimoje aplinkoje aukos.

Projektas bus vykdomas su partneriu – Asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė“.

Šis projektas prisidės prie reikalingų paslaugų asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje kūrimo ir teikimo, ir šių asmenų socialinės atskirties mažinimo.

Projekto veiklos finansuojamos iš Europos socialinio fondo (www.esinvesticijos.lt).

Projekto pradžia – 2020 m. lapkričio 26 d.
Projekto pabaiga – 2021 m. lapkričio 26 d.

Aš galiu sau padėti

COVID-19 smarkiai pakeitė kiekvieno žmogaus gyvenimą. Priverstinė izoliacija, socialinių
kontaktų ribojimas dar labiau skatina tarpusavio nesutarimus, o pagalbos kreiptis dar sudėtingiau.
Norint išsivaduoti iš smurtinių santykių, atgauti ramybės ir saugumo jausmą, ugdyti
pasitikėjimą savimi, pirmiausia reikia skirti daug dėmesio sau – suvokti ir gilintis į savo jausmus,
mokytis juos konstruktyviai išreikšti, atrasti mėgstamą veiklą. Kažkam padės psichologo ir teisinės
konsultacijos, kažkas atras save sportinėje ar kūrybinėje veikloje. Galbūt pagydyti žaizdas prireiks
kompleksinės pagalbos.
Atsispirti žalingai aplinkos įtakai, ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais, vertinti save, užmegzti
naujus socialinius ryšius ir kitų įdomių ir naudingų dalykų mokomės dalyvaujant projekto Nr.
08.6.1-ESFA-T-927-01-0466 „Kartu“ veiklose, kurios jau vyksta nuo birželio 2 d. Projektas
finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Nuotraukose – pirmi užsiėmimai naujai įrengtose sporto klubo „Liūto narvas“ patalpose.

Priklausomybės konsultanto paslaugos

Priklausomybės konsultavimo paslaugos – priemonių, kuriomis teikiant individualias ir (ar) grupines konsultacijas siekiama padėti alkoholį vartojantiems asmenims mažinti vartojimą ar visai atsisakyti alkoholio, mažinti alkoholio vartojimo keliamą žalą asmeniui ir visuomenei, įskaitant alkoholį vartojančių asmenų šeimos narių konsultavimą dėl alkoholį vartojančio asmens keliamų problemų sprendimo būdų, visuma.

Priklausomybės konsultantas nėra psichologas ar gydytojas – jo teikiamos Priklausomybės konsultavimo paslaugos orientuotos į motyvacinius pokalbius, kurių su vienu konsultuojamu asmeniu gali būti vienas arba daugiau.

Priklausomybės konsultavimo paslaugų tikslas – padėti Švenčionių rajono savivaldybės gyventojams atpažinti alkoholio vartojimo problemą, motyvuoti asmenis kreiptis profesionalios pagalbos mažinti alkoholio vartojimą ar visai atsisakyti jo ir taip mažinti alkoholio vartojimo keliamą žalą sau ir visuomenei.

Asmuo, rizikingai ir žalingai vartojantis alkoholį ir (ar) šeimos nariai, pageidaujantys lankyti priklausomybės konsultacijas, gali kreiptis telefonu +370 640 59752 arba el. paštu info@svencioniurspc.lt

Atvykimui į konsultaciją nereikia šeimos ar kito gydytojo siuntimo, pildyti prašymo, pakanka užsiregistruoti (galima anonimiškai) telefonu arba el.paštu.

Priklausomybės konsultacijos metu dirbama tik su mokslu pagrįstais metodais, konsultacija grindžiama abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu, laikomasi anonimiškumo ir konfidencialumo.

Priklausomybės konsultanto darbo laikas 2020 m. rugpjūčio mėn.

Priklausomybės konsultacijos teikiamos nemokamai.

Projektas Nr. ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras kartu su partneriu Pastovių teritoriniu gyventojų socialinės tarnybos centru nuo 2020 m. liepos 29 d. įgyvendina projektą Nr. ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“/„Socialinių paslaugų gerinimas įkuriant ir atnaujinant socialinius būstus pasienio regione“

Prioritetas

Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas.

Pagrindinis paramos gavėjas

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras (Vilniaus apskritis)

Paramos gavėjai

Pastovių teritorinis gyventojų socialinės tarnybos centras (Vitebsko sritis)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

18 mėnesių (2020.07.29 – 2022.01.28)

Projekto finansavimas

Bendras biudžetas – 164178,14 Eur;
Europos sąjungos finansavimas – 147760,32 Eur;
Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 11447,98 Eur;
Partnerių savivaldybės lėšos – 4969,84 Eur.

Projekto aprašymas

Švenčionių ir pastovių rajonuose žmonės gyvena kaimo vietovėse, kur susiduria su dideliu nedarbu, juo paveikia alkoholizmas, piktnaudžiavimas narkotikais ir smurtas šeimoje. Šiose vietovėse gyvenantiems žmonėms sunku gauti reikiamą socialinę pagalbą, nes nėra gerai išvystyta pagalba susiduriantiems su priklausomybėms, benamiams ar asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų. Šioms pažeidžiamoms grupėms nėra suteikiama reikiama psichologinė ir socialinė parama siekiant užtikrinti atkryčio prevenciją. Sprendžiant tokio tipo problemas ir siekiant įveikti baimę, kaltę, išvengti konfliktų, pašalinti sunkumus ir padėti žmonėms, reikalingas individualus požiūris ir sergančio žmogaus elgesio korekcijos. Tokie veiksmai padės žmonėms integruotis į darbo rinką, išvengti skurdo, nedarbo ir socialinės atskirties.

Projekto tikslai:

  1. Įkurti naujus socialinius namus, kuriuose bus laikinai apgyvendinami socialinės rizikos žmonės ir ten teikti būtinas paslaugas: apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, vadybininko ir psichologo konsultacijas, individualių įgūdžių lavinimą, įsidarbinimo galimybes ir kt.
  2. Įgyvendinti bandomąjį socialinių namų projektą apmokant darbuotojus, keičiantis geriausia praktika ir kuriant bendrą metodiką, kaip integruoti socialinės rizikos žmones į dviejų šalių visuomenę.

Didžiausią teigiamą poveikį projektas turės pažeidžiamoms grupėms: piktnaudžiaujantiems alkoholiu, narkotikais ar toksinėmis medžiagomis, benamiams, buvusiems kaliniams, smurtautojams, smurto šeimoje aukoms, jų šeimoms. Netiesiogiai šis Projektas pakeis vietos gyventojų požiūrį į pažeidžiamus asmenis ir padidins pasienio regiono saugą bei kokybę.

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos svetainė www.eni-cbc.eu/llb

PIRMASIS PROJEKTO VYKDYMO IR ADMINISTRAVIMO KOMANDOS SUSITIKIMAS

Projekto susitikimasViena iš tarptautinio projekto Nr. ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“ veiklų tai projekto vykdymo ir administravimo komandos susitikimas. Ir žinoma, susitikimas buvo planuotas pas partnerius – Baltarusijoje, Pastovių teritoriniame gyventojų socialinės tarnybos centre. Deja, Lietuvoje ir pasaulyje vyraujanti pandemija koreguoja mūsų visų tiek asmenį, tiek visuomeninį gyvenimą, ne išimtis ir projektas. Planus teko koreguoti, taikyti prie esamos situacijos. Pirmasis komandos susitikimas su partneriais vyko nuotoliniu būdu – ZOOM platformoje. Susitikime dalyvavo Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro direktorius, projekto vadovas Miroslavas Lazdinis, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, projekto koordinatorė Inga Virvičienė, buhalterė, projekto finansininkė Vilma Jermačkova, Pastovių teritorijos gyventojų socialinės tarnybos centro direktorė, projekto koordinatorė Marija Rakovskaja, socialinių paslaugų namuose vedėja, projekto koordinatoriaus padėjėja Inna Jagelo, ekonomistė, projekto buhalterė Svetlana Teliak,  Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė – Rouda.

Nežiūrint į tai, kad nepavyko susipažinti gyvai, ir per nuotolį vyko sėkmingas, kolegiškas ir šiltas bendravimas. Svarbiausia, įvykdyta pagrindinė susitikimo užduotis – parengtas ir patvirtintas projekto vadybos planas. Aptarta – pagrindiniai projekto vykdymo klausimai, finansų planas, rizikos, socialinio darbuotojo, atvejo vadybininko rolė projekte, socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir kita. Smalsu buvo pasikeisti su partneriais socialinių paslaugų teikimo bei projekto vykdymo patirtimi. Sutarta, kilus klausimams, sušaukti neplanuotus nuotolinius susitikimus ir ieškoti sprendimų.

Tikimės, kad pandemija ims slūgti ir jei ne pirmas susitikimas, tai sekantis projekto vykdymo ir administravimo komandos susitikimas įvyks taip kaip numatyta.

Kontaktai

Adresas
Stoties g. 16, LT-18123
Švenčionys, Švenčionių r. sav.
Mob. tel. +370 606 99797
El. paštas info@svencioniurspc.lt

Priklausomybės konsultantas
Algis Činčikas

Socialinė darbuotoja
Renata Podlipskaitė