Socialinės pagalbos namai

Projektas „Kartu“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0466

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Kartu“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0466

Projekto tikslas: Didinti smurto artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų integraciją, kuriant, vystant ir teikiant naują paslaugų paketą Švenčionių mieste.

Projekto dalyviams bus ne tik teikiamos bendrosios socialinės paslaugos, teisines konsultacijos. Juos konsultuos psichologas ir priklausomybių ligų konsultantai. Bus organizuota laisvalaikio veikla.

Projekto veiklose dalyvaus 10 asmenų (18 – 59 metų), kurie yra smurto artimoje aplinkoje aukos.

Projektas bus vykdomas su partneriu – Asociacija „Švenčionių miesto vietos veiklos grupė”.

Šis projektas prisidės prie reikalingų paslaugų asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje kūrimo ir teikimo, ir šių asmenų socialinės atskirties mažinimo.

Projekto veiklos finansuojamos iš Europos socialinio fondo (www.esinvesticijos.lt).

Projekto pradžia – 2020 m. lapkričio 26 d.
Projekto pabaiga – 2021 m. lapkričio 26 d.

Aš galiu sau padėti

COVID-19 smarkiai pakeitė kiekvieno žmogaus gyvenimą. Priverstinė izoliacija, socialinių
kontaktų ribojimas dar labiau skatina tarpusavio nesutarimus, o pagalbos kreiptis dar sudėtingiau.
Norint išsivaduoti iš smurtinių santykių, atgauti ramybės ir saugumo jausmą, ugdyti
pasitikėjimą savimi, pirmiausia reikia skirti daug dėmesio sau – suvokti ir gilintis į savo jausmus,
mokytis juos konstruktyviai išreikšti, atrasti mėgstamą veiklą. Kažkam padės psichologo ir teisinės
konsultacijos, kažkas atras save sportinėje ar kūrybinėje veikloje. Galbūt pagydyti žaizdas prireiks
kompleksinės pagalbos.
Atsispirti žalingai aplinkos įtakai, ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais, vertinti save, užmegzti
naujus socialinius ryšius ir kitų įdomių ir naudingų dalykų mokomės dalyvaujant projekto Nr.
08.6.1-ESFA-T-927-01-0466 „Kartu“ veiklose, kurios jau vyksta nuo birželio 2 d. Projektas
finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Nuotraukose – pirmi užsiėmimai naujai įrengtose sporto klubo „Liūto narvas“ patalpose.

Priklausomybės konsultanto paslaugos

Priklausomybės konsultavimo paslaugos – priemonių, kuriomis teikiant individualias ir (ar) grupines konsultacijas siekiama padėti alkoholį vartojantiems asmenims mažinti vartojimą ar visai atsisakyti alkoholio, mažinti alkoholio vartojimo keliamą žalą asmeniui ir visuomenei, įskaitant alkoholį vartojančių asmenų šeimos narių konsultavimą dėl alkoholį vartojančio asmens keliamų problemų sprendimo būdų, visuma.

Priklausomybės konsultantas nėra psichologas ar gydytojas – jo teikiamos Priklausomybės konsultavimo paslaugos orientuotos į motyvacinius pokalbius, kurių su vienu konsultuojamu asmeniu gali būti vienas arba daugiau.

Priklausomybės konsultavimo paslaugų tikslas – padėti Švenčionių rajono savivaldybės gyventojams atpažinti alkoholio vartojimo problemą, motyvuoti asmenis kreiptis profesionalios pagalbos mažinti alkoholio vartojimą ar visai atsisakyti jo ir taip mažinti alkoholio vartojimo keliamą žalą sau ir visuomenei.

Asmuo, rizikingai ir žalingai vartojantis alkoholį ir (ar) šeimos nariai, pageidaujantys lankyti priklausomybės konsultacijas, gali kreiptis telefonu +370 640 59752 arba el. paštu info@svencioniurspc.lt

Atvykimui į konsultaciją nereikia šeimos ar kito gydytojo siuntimo, pildyti prašymo, pakanka užsiregistruoti (galima anonimiškai) telefonu arba el.paštu.

Priklausomybės konsultacijos metu dirbama tik su mokslu pagrįstais metodais, konsultacija grindžiama abipuse pagarba, tarpusavio supratimu ir susitarimu, laikomasi anonimiškumo ir konfidencialumo.

Priklausomybės konsultacijos teikiamos nemokamai.

Projektas Nr. ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras kartu su partneriu Pastovių teritoriniu gyventojų socialinės tarnybos centru nuo 2020 m. liepos 29 d. įgyvendina projektą Nr. ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“/„Socialinių paslaugų gerinimas įkuriant ir atnaujinant socialinius būstus pasienio regione“

Prioritetas

Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas.

Pagrindinis paramos gavėjas

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras (Vilniaus apskritis)

Paramos gavėjai

Pastovių teritorinis gyventojų socialinės tarnybos centras (Vitebsko sritis)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

18 mėnesių (2020.07.29 – 2022.01.28)

Projekto finansavimas

Bendras biudžetas – 164178,14 Eur;
Europos sąjungos finansavimas – 147760,32 Eur;
Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 11447,98 Eur;
Partnerių savivaldybės lėšos – 4969,84 Eur.

Projekto aprašymas

Švenčionių ir pastovių rajonuose žmonės gyvena kaimo vietovėse, kur susiduria su dideliu nedarbu, juo paveikia alkoholizmas, piktnaudžiavimas narkotikais ir smurtas šeimoje. Šiose vietovėse gyvenantiems žmonėms sunku gauti reikiamą socialinę pagalbą, nes nėra gerai išvystyta pagalba susiduriantiems su priklausomybėms, benamiams ar asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų. Šioms pažeidžiamoms grupėms nėra suteikiama reikiama psichologinė ir socialinė parama siekiant užtikrinti atkryčio prevenciją. Sprendžiant tokio tipo problemas ir siekiant įveikti baimę, kaltę, išvengti konfliktų, pašalinti sunkumus ir padėti žmonėms, reikalingas individualus požiūris ir sergančio žmogaus elgesio korekcijos. Tokie veiksmai padės žmonėms integruotis į darbo rinką, išvengti skurdo, nedarbo ir socialinės atskirties.

Projekto tikslai:

 1. Įkurti naujus socialinius namus, kuriuose bus laikinai apgyvendinami socialinės rizikos žmonės ir ten teikti būtinas paslaugas: apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, vadybininko ir psichologo konsultacijas, individualių įgūdžių lavinimą, įsidarbinimo galimybes ir kt.
 2. Įgyvendinti bandomąjį socialinių namų projektą apmokant darbuotojus, keičiantis geriausia praktika ir kuriant bendrą metodiką, kaip integruoti socialinės rizikos žmones į dviejų šalių visuomenę.

Didžiausią teigiamą poveikį projektas turės pažeidžiamoms grupėms: piktnaudžiaujantiems alkoholiu, narkotikais ar toksinėmis medžiagomis, benamiams, buvusiems kaliniams, smurtautojams, smurto šeimoje aukoms, jų šeimoms. Netiesiogiai šis Projektas pakeis vietos gyventojų požiūrį į pažeidžiamus asmenis ir padidins pasienio regiono saugą bei kokybę.

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos svetainė www.eni-cbc.eu/llb

PIRMASIS PROJEKTO VYKDYMO IR ADMINISTRAVIMO KOMANDOS SUSITIKIMAS

Projekto susitikimasViena iš tarptautinio projekto Nr. ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“ veiklų tai projekto vykdymo ir administravimo komandos susitikimas. Ir žinoma, susitikimas buvo planuotas pas partnerius – Baltarusijoje, Pastovių teritoriniame gyventojų socialinės tarnybos centre. Deja, Lietuvoje ir pasaulyje vyraujanti pandemija koreguoja mūsų visų tiek asmenį, tiek visuomeninį gyvenimą, ne išimtis ir projektas. Planus teko koreguoti, taikyti prie esamos situacijos. Pirmasis komandos susitikimas su partneriais vyko nuotoliniu būdu – ZOOM platformoje. Susitikime dalyvavo Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro direktorius, projekto vadovas Miroslavas Lazdinis, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, projekto koordinatorė Inga Virvičienė, buhalterė, projekto finansininkė Vilma Jermačkova, Pastovių teritorijos gyventojų socialinės tarnybos centro direktorė, projekto koordinatorė Marija Rakovskaja, socialinių paslaugų namuose vedėja, projekto koordinatoriaus padėjėja Inna Jagelo, ekonomistė, projekto buhalterė Svetlana Teliak,  Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė – Rouda.

Nežiūrint į tai, kad nepavyko susipažinti gyvai, ir per nuotolį vyko sėkmingas, kolegiškas ir šiltas bendravimas. Svarbiausia, įvykdyta pagrindinė susitikimo užduotis – parengtas ir patvirtintas projekto vadybos planas. Aptarta – pagrindiniai projekto vykdymo klausimai, finansų planas, rizikos, socialinio darbuotojo, atvejo vadybininko rolė projekte, socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir kita. Smalsu buvo pasikeisti su partneriais socialinių paslaugų teikimo bei projekto vykdymo patirtimi. Sutarta, kilus klausimams, sušaukti neplanuotus nuotolinius susitikimus ir ieškoti sprendimų.

Tikimės, kad pandemija ims slūgti ir jei ne pirmas susitikimas, tai sekantis projekto vykdymo ir administravimo komandos susitikimas įvyks taip kaip numatyta.

Kontaktai

Adresas
Stoties g. 16, LT-18123
Švenčionys, Švenčionių r. sav.
Mob. tel. +370 606 99797
El. paštas info@svencioniurspc.lt

Priklausomybės konsultantas
Algis Činčikas
Mob. tel. +370 606 99797
El. paštas algis.cincikas@svencioniurspc.lt

Socialinė darbuotoja / atvejo vadybininkė
Neimantė Miloševskė
Mob. tel. +370 606 99797
El. paštas neimante.milosevske@svencioniurspc.lt

Socialinės pagalbos namai aktyviai tęsia veiklą

Kaip žinia, šių metų sausio 28 d. baigėsi 18 mėnesių vykęs projektas ENI-LLB-2-301 ,,Building social house for better social services, livehood in cross border region“, nuo sausio 29 d. Socialinės pagalbos namų veikla tęsiama, finansuojant Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Norime pasidalinti vasario mėnesio nuveiktais darbais:

 • Socialinės pagalbos namų gyventojai kartu su darbuotojais tęsė tradiciją susirinkti prie bendro vakarienės stalo: vasario 2 d. kepė orkaitėje vištieną su bulvėmis, vasario 9 d. bulvinius blynus su mėsa ir padažu. Vakarienių metu gyventojai ugdė socialinius įgūdžius, nuoširdžiai ir atvirai bendravo apie gyvenimo vertybes bei savo patirtis;
 • vasario 4 d. darbuotojai su gyventojais įsirengė laisvalaikio kambarį, kuriame galima aktyviai praleisti ilgus, lietingus ir niurius vakarus;
 • vasario 4 d. gauta dovana – alkotesteris „ALKOHIT X 50“. Nuoširdžiai DĖKOJAME rėmėjui ir Švenčionėlių seniūnijos seniūnui Albertui Razmiui bendradarbiaujant rėmėjo paieškoje;  
 • Vasario 16 – oji Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimo proga gyventojai skyrė nuoširdžius linkėjimus Lietuvai.
 • Smagu pasidžiaugti gyventojų aktyviu dalyvavimu bendrose veiklose, atvirumą ir aktyviu Socialinės pagalbos namų darbuotojų kolektyvu.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas

Socialinės pagalbos namų gyventojai kartu su darbuotojais, Kovo 11-osios dienos proga pasveikino Lietuvą. Vienas iš minėjimo dienos akcentų, Socialinės pagalbos namų gyventojams parengta užduotis „Šūkis”. Su dideliu smalsumu bei noru užduotis buvo sėkmingai įvykdyta. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas prasidėjo šūkiu „Mes mylim Lietuvą”, įsiamžinimo akimirkomis bei gera nuotaika. 

SOCIALINĖS PAGALBOS NAMŲ AKTYVUS KOVO MĖNUO

Norime pasidalinti kovo mėnesio nuveiktais darbais:

 • Socialinės pagalbos namų gyventojai vis dar tęsė tradiciją susirinkti prie bendro vakarienės stalo. Kovo 1 d. gyventojai su darbuotojais triukšmingą ir linksmą Užgavėnių vakarą paminėjome kuklia vakariene su mieliniais blynai ir bruknių uogiene, kadangi šių dienų nuotaikos liūdnos, Ukrainoje vyksiantis karas mus visus privertė susimąstyti koks yra trapus ir nenuspėjamas gyvenimas. 
 • Kovo 8 d., Tarptautinės moterų solidarumo dienos proga vakarienės stalą puošė tulpės ir tarkuotų bulvinių blynų vakarienė. Vakarienių metu gyventojai nuoširdžiai ir atvirai bendravo apie gyvenimo vertybes bei naujas patirtis Socialinės pagalbos namuose;
 • Kovo 19 d. nuoširdžiausi sveikinimai buvo skirti 40 – tį šventusiam gyventojui Juozui Maldauskui. Tortas, noras, žvakutė džiugino mūsų jubiliato nuotaiką; 
 • Kovo 11 – oji Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Gyventojai smagiai ir nuoširdžius dėliojo Lietuvos vardą, prisiminė Lietuvos istoriją ir reikšminus įvykius;
 • Kovo 22 d. vakarienės metu buvo ragaujami skanūs varškėčiai, vakarienės metu prisijungė priklausomybių konsultantas. Gyventojai aktyviai bendravo apie sveiką gyvenseną bei teigiamus pokyčius asmeniniuose gyvenimuose.
 • Kovo 23 d. pasirodžius pirmiesiems saulės spinduliams buvo pasėti žemaūgiai pomidoriukai ir artėjant šaltibarščių sezonui pasodinti pirmieji svogūnai, bei galima pasidžiaugti, kad per savaitę turim gerus rezultatus.

Smagu pasidžiaugti už gyventojų aktyvų dalyvavimą bendroje veikloje, nuoširdžius pasakojimus apie asmenines patirtis bei aktyviu ir nuoširdžiu Socialinės pagalbos namų darbuotojų kolektyvu.

Šv. Velykos Socialinės pagalbos namuose

Didžiojo šeštadienio popietę smagiai buvo marginami margučiai. Margučių grožis neišpasakytas. Šv. Velykų rytą šventa verba ir šventintu vandeniu pašventinę margučius gyventojai išbandė ,,Stipriausio margučio mūšyje’’. Už margučius ir gausų vaišių stalą dėkojame socialinio darbuotojo padėjėjoms ir mūsų gyventojai Elenai Zemlevičienei.

Socialinės pagalbos namuose aktyvus gegužės mėnuo

– Gegužės 3 d. netikėtu apsilankymu Socialinės pagalbos namus pradžiugino  Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, Socialinės pagalbos namų gyventojai dėkoja už saldžią dovaną. 
– Gegužės 5 d. gimtadienio sveikinimai ir nuoširdžiausi linkėjimai buvo skirti Socialinės pagalbos namų gyventojui Romualdui Rinkevičiui. 
– Gegužės 12 d. vyko edukacinė pamokėlė “Krepšelių pynimas”, dėkojame už šilta priėmimą ir patirtį dienos centrui “Verdenė”.
– Gegužės 16 d. popietė buvo skirta Socialinės pagalbos namų gyventojo iš Ukrainos eilėraščių pristatymui. 
– Taip pat norime pasidžiaugti užaugusiais pomidorų daigais, kuriais nuo mažos sėklytės rūpinasi gyventoja Elena, štai kokie jau dideli!

Bananų duona

Kai norisi skanaus, tuomet visagalis internetas gali pasiūlyti gausybę receptų. Šį kartą Socialinės pagalbos namų gyventojai nusprendė iškepti “Bananų duoną”. Pavyko – skani “Bananų duona” iškepta.

SOCIALINĖS PAGALBOS NAMŲ PASKUTINIS VASAROS MĖNUO - RUGPJŪTIS

Norime pasidalinti rugpjūčio mėnesio nuveiktais darbais:

 • Socialinės pagalbos namų gyventojai vis dar tęsė tradiciją susirinkti prie bendro vakarienės stalo. Gyventojai  su didžiuliu entuziazmu gamino didžkukulius. Buvo labai skanūs.  
 • Vasaros derlius suteikė galimybę žiemai pasigaminti atsargų. Pasigaminome raudonųjų serbentų džemo, kuriuo mėgausimės šaltais žiemos vakarais.
 • Visą rugpjūčio mėnesį gyventojai turėjo galimybę skinti savo rankomis išaugintus žemaūgius pomidorus. Sekančiais metais derlių plėsime.
 • Paskutinę vasaros dieną gyventojai aktyviai praleido išvykoje. Aplankė Trakų pilį, plaukiojo laivų ir susipažino su Trakų miesto istorija. Vilniuje užsuko pasigrožėti didinga Gedimino pilimi, Rotušės aikšte. Diena buvo praleista aktyviai ir smagiai kartu.

Smagu pasidžiaugti už gyventojų aktyvų dalyvavimą bendrose veikloje, norą priimti siūlomą pagalbą.

Auksinis ruduo Socialinės pagalbos namuose

Pirmiausia norisi pasidžiaugti, kad spalio 23 d. Socialinės pagalbos namų gyventojai ir
personalas nuoširdžiausiais sveikinimais sveikino Socialinės pagalbos namų gyventoją Joną Uzielą 60-
ojo gimtadienio proga, linkėjo, kad sugalvotas noras užpučiant žvakutes išsipildytų.
Su didžiuliu susidomėjimu, Socialinės pagalbos namų gyventojai spalio 28 d. dalyvavo Al-Anon
bendrijos narių organizuojamame susitikime. Sužinojo Al-Anon bendrijos tikslą bei programą, išgirdo
Al-Anon bendrijos narių istorijas.
Spalio 29 d. popietę Neimantė Miloševskė, socialinė darbuotoja-atvejo vadybininkė ir Algis
Činčikas, priklausomybės konsultantas lankėsi Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos Panevėžio
vyskupijos Carito organizuotoje paskaitoje „Priklausomybių klasta ir pagalba kenčiantiems ir jų
artimiesiems“. Lektorius kun. Kęstutis Dvareckas, paskaitos metu, įvardino kokia svarbi pagalba ne tik
kenčiančiajam, bet ir artimajam.
Kiekvieną spalio mėnesio savaitgalį Socialinės pagalbos namų gyventojai draugiškai gražino
kiemo teritoriją – grėbė gausiai nukritusius įvairiaspalvius medžių lapus.
Spalio mėnesio vakarais, Socialinės pagalbos namuose, tęsėsi bendrų vakarienių tradicija –
draugiškai gamino didžkukulius, moliūgų sriubą, daržovių apkepą, blynelius su obuoliais.

SOCIALINĖS PAGALBOS NAMŲ PASKUTINIS RUDENS MĖNUO - LAPKRITIS

Norime pasidalinti lapkričio mėnesio įspūdžiais:

 • Lapkričio 12 d. Socialinės pagalbos namų gyventojai ir personalas sveikino individualios priežiūros darbuotoją su 55-ju gimtadieniu;
 • Lapkričio 17 d. gyventojai dalyvavo nuotoliniame seminare „Pagalba metantiems rūkyti: medikamentinis gydymas ir konsultavimo ypatumai“;
 • Lapkričio 18 d. buvo pasveikinta Socialinės pagalbos namų gyventoja su 54-ju gimtadieniu;
 • Lapkričio 24 d. Socialinės pagalbos namuose lankėsi Švenčionių policijos komisariato bendruomenės pareigūnas Giedrius Kamarauskas, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro pavaduotoja socialiniams reikalams Inga Virvičienė ir Dienos centro „Verdenė“ lankytojai su socialine darbuotoja Giedra Bielske. Susitikimo metu buvo diskutuojama apie sukčiavimo būdus, kaip reaguoti ir kokių veiksmų imtis įkliuvus į sukčių pinkles.
 • Lapkričio 27 d. išvakarėse Socialinės pagalbos namuose gyventojai uždegė pirmąją Advento žvakę. Papuošė Kalėdinę eglutę.

Šventinėmis nuotaikomis laukiame Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų.