Apie mus

Socialinės pagalbos namų tikslas

Užtikrinti laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo nakvynės namuose ir bendrųjų socialinių paslaugų teikimą socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims, siekiant atkurti savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius ir integruotis į visuomenę.

Socialinės pagalbos namų uždaviniai:

 • teikti laikino apnakvindinimo, apgyvendinimo nakvynės namuose, bendrąsias socialines paslaugas;
 • ugdyti, atkurti ir palaikyti asmens gebėjimus savarankiškai spręsti iškylančias socialines problemas, inicijuoti pokyčius asmens socialiniame gyvenime tam panaudojant asmens galimybes ir bendruomenės išteklius;
 • teikti socialines paslaugas paslaugų gavėjams, mažinant jų socialinę atskirtį ir skatinant socialinę integraciją į visuomenę.
 • siekti užkirsti kelią galimoms asmens socialinėms problemoms atsirasti;
 • įgalinti asmenį siekti pokyčių asmeniniame ir socialiniame gyvenime, randant ir išnaudojant asmens stipriąsias puses, gebėjimus, įgūdžius, patirtis.

Teikiamos socialinės paslaugos

 • Bendrosios socialinės paslaugos – informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Laikinas apnakvindinimas;
 • Apgyvendinimas nakvynės namuose.

Planinis vietų skaičius

Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytas planinis vietų skaičius Socialinės pagalbos namuose – 10 vietų, iš jų:

 1. Apgyvendinimui nakvynės namuose – 9;
 2. Laikinam apnakvindinimui – 1.

Socialinės pagalbos namuose dirbantis personalas

 • Socialinis darbuotojas / atvejo vadybininkas;
 • Priklausomybės konsultantas;
 • 3 individualios priežiūros darbuotojai.