Bendrosios socialinės paslaugos

Bendrosios socialinės paslaugos – atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos:

  • informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai);
  • konsultavimas – pagalba, kurią teikiant kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) problema ir ieškoma veiksmingų jos sprendimų būdų;
  • tarpininkavimo ir atstovavimo – pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines), tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, registruojant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt., tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

Bendrųjų socialinių paslaugų gavėjai

Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, socialinę riziką patiriantys suaugę asmenys ir jų šeimos, krizinėje situacijoje (skyrybos, darbo praradimas, artimojo netektis ir kt.) esančios šeimos ir jų nariai.

Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo trukmė / dažnumas

Bendrosios socialinės paslaugos teikiamos pagal poreikį arba iki kol problema bus išspręsta.

 

Bendrosioms socialinėms paslaugoms gauti reikalingi dokumentai

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl bendrųjų socialinių  paslaugų gavimo kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą. Prašymo-paraiškos gauti socialines paslaugas pateikti nereikia.

Mokėjimas už bendrąsias socialines paslaugas

Senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims ir jų šeimoms, krizinėje situacijoje esančioms šeimoms ir jų nariams bendrosios socialinės paslaugos (informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo) teikiamos nemokamai.