„Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013

Švenčionių rajono savivaldybės administracija įgyvendina Projektą „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013 (toliau – Projektas), finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, Švenčionių rajono savivaldybėje.

Įgyvendinant Projektą, Švenčionių rajono savivaldybės administracija kartu su atrinktu Projekto partneriu Švenčionių rajono socialinių paslaugų centru, 2023 m. birželio 20 d. pasirašė Jungtinės veiklos sutartį ir vykdys ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklas:

  1. Veikla skirta spręsti asmenų migracijos metu patirto streso, taip pat kitų fizinių ir psichologinių patirčių sukeltas savijautos problemas (psichologo konsultacijos);
  2. Veikla, skirta užsieniečių socialinei – kultūrinei ir pilietinei integracijai užtikrinti per visuomenės pažinimą (edukaciniai užsiėmimai ir edukacinės veiklos);
  3. Veikla skirta psichinės ir fizinės sveikatos gerinimui ( turistinių išvykų organizavimas)

Projekto tikslas – prisidėti prie ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos.

Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. balandžio 1 d. – 2024 m. kovo 1 d.

Projekto įgyvendinimui Švenčionių rajono savivaldybėje skirta lėšų suma – 29 618,40 Eur iš ES fondų lėšų. 

Projekto vykdytojo kontaktinis asmuo- Eglė Jakštaitė-Rouda, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja, tel. (8 387) 66 357, el. p. egle.jakstaite@svencionys.lt;

Projekto partnerio kontaktinis asmuo –Svetlana Sivaja, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, tel. (8 387) 31 318, el. p. centras@svencioniurspc.lt