Apie mus

Dienos centro  „Asveja“ paskirtis – teikti socialines paslaugas suaugusiems asmenims su negalia (išskyrus turinčius proto ar (ir) psichikos negalią) ir juos slaugantiems, prižiūrintiems asmenims (šeimoms).

Dienos centro „Asveja“ veiklos tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą Švenčionių rajono savivaldybės bendruomenėje, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms ir jų šeimoms.

Dienos centro „Asveja“ veiklos uždaviniai:

  1. Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą Pabradės miesto suaugusiesiems asmenims su negalia. 
  2. Organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, atsižvelgiant į asmens (šeimos) poreikius.

Dienos centre ,,Asveja“ dirba:

  • socialinis darbuotojas;
  • slaugytojas;
  • kineziterapeutas;
  • masažistas;
  • užimtumo specialistas;
  • 3 individualios priežiūros darbuotojai.