Dienos centro „Verdenė” kontaktai

Adresas
Vilniaus g. 130, LT-18222
Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.
Stoties g. 16, LT-18123
Švenčionių m., Švenčionių r. sav.
El. paštas info@svencioniurspc.lt

Vyriausioji socialinė darbuotoja
Rita Jakubėnienė
Vilniaus g. 130, LT-18222
Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.
Tel. (8 387) 31318
El. paštas rita.jakubeniene@svencioniurspc.lt

Socialinė darbuotoja
Giedra Bielskė
Stoties g. 16, Švenčionys
Tel. (8 387) 51660
Vilniaus g. 130, Švenčionėliai
Tel. (8 387) 31318
El. paštas giedra.bielske@svencioniurspc.lt