Paslaugų namuose tarnyba dienos socialinė globa asmens namuose

Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavėjais gali būti vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, kurie deklaruoja gyvenamąją vietą,  faktiškai gyvena ar įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Švenčionių rajono savivaldybėje.

Vaikui su negalia  dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikis, paslaugų sudėtis, jų teikimo trukmė ir dažnumas, nustatomi kiekvienam asmeniui (šeimai) individualiai, vadovaujantis Vaikui su negalia dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų komplektu.

Suaugusiam asmeniui su negalia ir senyvo amžiaus asmeniui  dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų poreikis, paslaugų sudėtis, jų teikimo trukmė ir dažnumas, nustatomi kiekvienam asmeniui (šeimai) individualiai, vadovaujantis Suaugusiam asmeniui su negalia ar senyvo amžiaus asmeniui dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų komplektu.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų trukmė – nuo 2 val. iki 8 val. per dieną, iki 5 dienų per savaitę (darbo dienų), iki 25 val. per savaitę asmens namuose,

iki 40 val. per savaitę asmens namuose asmeniui su negalia, kuriam nustatytas pirmojo arba antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

 

Mokėjimas už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos  kaina, patvirtinta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu  – 11,74 Eur/val.

Asmens mokėjimas už dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas 

apskaičiuojamas vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu  patvirtintu Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu:

Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos:

mažesnės už dvigubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 10 procentų asmens pajamų;

didesnės už dvigubą VRP dydį, bet mažesnės už trigubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 15 procentų asmens pajamų;

didesnės už trigubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 20 procentų asmens pajamų.

Asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui:

mažesnės už dvigubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 10 procentų asmens pajamų;

didesnės už dvigubą VRP dydį, bet mažesnės už trigubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 20 procentų asmens pajamų;

didesnės už trigubą VRP dydį, bet mažesnės už keturgubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 30 procentų asmens pajamų;

didesnės už keturgubą VRP dydį, bet mažesnės už penkiagubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 40 procentų asmens pajamų;

didesnės už penkiagubą VRP dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis 50 procentų asmens pajamų.

Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų apmokėjimo dydis apskaičiuojamas asmens vidutines mėnesio pajamas dauginant iš pajamų procento, kurio neturi viršyti asmens mokėjimas ir dalinant iš metinio vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiaus.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas (SP-8 forma , SP-1 forma , SP-2 forma);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • seniūnijos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą išduotą pažymą apie gyvenamąją vietą arba teisėsaktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, o jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenį apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena toje savivaldybėje (pvz., joje turi nekilnojamąjį turtą, moka mokesčius už jį, turi viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį ir pan.), kopijas, jei tokios informacijos nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose.