Paslaugų namuose tarnyba judėjimo techninės pagalbos priemonės

Techninės pagalbos priemonėsTeisę gauti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones turi asmenys, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje, yra deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir:

 • kuriems nustatytas neįgalumo lygis;
 • kuriems nustatytas dalyvumo lygis (iki 2023-12-31 – darbingumo lygis);
 • kurie sukakę senatvės pensijos amžių;
 • kurie yra po ūmių traumų ir (ar) ligų ir (ar) turintys judesio raidos sutrikimų, iki neįgalumo ar dalyvumo lygis jiems dar nenustatytas.

Asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių ar jo globėjas) dėl judėjimo techninės pagalbos priemonių gavimo kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą ar seniūniją pagal gyvenamąją vietą ir pateikia šiuos dokumentus:

 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytos formos prašymą skirti judėjimo techninės pagalbos priemonę;
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jei prašymas teikiamas ne per www.spis.lt;
 • Dokumentas, patvirtinantis asmens atstovavimo pagrindą, jei Prašymą asmens vardu teikia asmens atstovas;
 • Dokumentą ir (ar) informaciją, patvirtinančius, kad asmeniui nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis, jei kreipiasi asmuo, kuriam nustatytas paliatyviosios pagalbos ar slaugos paslaugų namuose poreikis;
 • Medicinos dokumentą arba išvadą iš klinikinių elektroninių dokumentų.

Mokamos judėjimo techninės pagalbos priemonės:

 • automatiškai reguliuojama lova (nauja) – 100 eurų įmoka;
 • automatiškai reguliuojama lova (pakartotinai išduodama) – 50 eurų įmoka;
 • naktipuodžio kėdutė* (nauja) – 20 eurų įmoka;
 • vaikštynė su staliuku* (nauja) – 20 eurų įmoka;
 • vaikštynė su staliuku* (pakartotinai išduodamą) – 10 eurų įmoka.

* Šiomis priemonėmis asmenys iki 18 metų aprūpinami nemokamai.

Asmuo turi teisę gauti nuolat naudoti vieną vienos paskirties judėjimo techninės pagalbos priemonę nustatytu jos naudojimo laikotarpiu.

Asmuo turi teisę gauti:

 • ne daugiau kaip 2 vienetus vaikščiojimo lazdelių, ramentų;
 • vasarinių ir žieminių vaikščiojimo priemonių antgalių pagal poreikį, priklausomai nuo naudojamos vaikščiojimo priemonės.

Judėjimo techninės pagalbos priemonių išdavimą organizuoja socialinio darbo organizatorius.