Projektas Nr. ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras kartu su partneriu Pastovių teritoriniu gyventojų socialinės tarnybos centru nuo 2020 m. liepos 29 d. įgyvendina projektą Nr. ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“/„Socialinių paslaugų gerinimas įkuriant ir atnaujinant socialinius būstus pasienio regione“

Prioritetas

Socialinių ir kitų paslaugų prieinamumo pažeidžiamoms grupėms gerinimas.

Pagrindinis paramos gavėjas

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras (Vilniaus apskritis)

Paramos gavėjai

Pastovių teritorinis gyventojų socialinės tarnybos centras (Vitebsko sritis)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

18 mėnesių (2020.07.29 – 2022.01.28)

Projekto finansavimas

Bendras biudžetas – 164178,14 Eur;
Europos sąjungos finansavimas – 147760,32 Eur;
Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 11447,98 Eur;
Partnerių savivaldybės lėšos – 4969,84 Eur.

Projekto aprašymas

Švenčionių ir pastovių rajonuose žmonės gyvena kaimo vietovėse, kur susiduria su dideliu nedarbu, juo paveikia alkoholizmas, piktnaudžiavimas narkotikais ir smurtas šeimoje. Šiose vietovėse gyvenantiems žmonėms sunku gauti reikiamą socialinę pagalbą, nes nėra gerai išvystyta pagalba susiduriantiems su priklausomybėms, benamiams ar asmenims, grįžusiems iš įkalinimo įstaigų. Šioms pažeidžiamoms grupėms nėra suteikiama reikiama psichologinė ir socialinė parama siekiant užtikrinti atkryčio prevenciją. Sprendžiant tokio tipo problemas ir siekiant įveikti baimę, kaltę, išvengti konfliktų, pašalinti sunkumus ir padėti žmonėms, reikalingas individualus požiūris ir sergančio žmogaus elgesio korekcijos. Tokie veiksmai padės žmonėms integruotis į darbo rinką, išvengti skurdo, nedarbo ir socialinės atskirties.

Projekto tikslai:

  1. Įkurti naujus socialinius namus, kuriuose bus laikinai apgyvendinami socialinės rizikos žmonės ir ten teikti būtinas paslaugas: apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas, vadybininko ir psichologo konsultacijas, individualių įgūdžių lavinimą, įsidarbinimo galimybes ir kt.
  2. Įgyvendinti bandomąjį socialinių namų projektą apmokant darbuotojus, keičiantis geriausia praktika ir kuriant bendrą metodiką, kaip integruoti socialinės rizikos žmones į dviejų šalių visuomenę.

Didžiausią teigiamą poveikį projektas turės pažeidžiamoms grupėms: piktnaudžiaujantiems alkoholiu, narkotikais ar toksinėmis medžiagomis, benamiams, buvusiems kaliniams, smurtautojams, smurto šeimoje aukoms, jų šeimoms. Netiesiogiai šis Projektas pakeis vietos gyventojų požiūrį į pažeidžiamus asmenis ir padidins pasienio regiono saugą bei kokybę.

2014-2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos svetainė www.eni-cbc.eu/llb

PIRMASIS PROJEKTO VYKDYMO IR ADMINISTRAVIMO KOMANDOS SUSITIKIMAS

Projekto susitikimasViena iš tarptautinio projekto Nr. ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“ veiklų tai projekto vykdymo ir administravimo komandos susitikimas. Ir žinoma, susitikimas buvo planuotas pas partnerius – Baltarusijoje, Pastovių teritoriniame gyventojų socialinės tarnybos centre. Deja, Lietuvoje ir pasaulyje vyraujanti pandemija koreguoja mūsų visų tiek asmenį, tiek visuomeninį gyvenimą, ne išimtis ir projektas. Planus teko koreguoti, taikyti prie esamos situacijos. Pirmasis komandos susitikimas su partneriais vyko nuotoliniu būdu – ZOOM platformoje. Susitikime dalyvavo Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro direktorius, projekto vadovas Miroslavas Lazdinis, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, projekto koordinatorė Inga Virvičienė, buhalterė, projekto finansininkė Vilma Jermačkova, Pastovių teritorijos gyventojų socialinės tarnybos centro direktorė, projekto koordinatorė Marija Rakovskaja, socialinių paslaugų namuose vedėja, projekto koordinatoriaus padėjėja Inna Jagelo, ekonomistė, projekto buhalterė Svetlana Teliak,  Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė – Rouda.

Nežiūrint į tai, kad nepavyko susipažinti gyvai, ir per nuotolį vyko sėkmingas, kolegiškas ir šiltas bendravimas. Svarbiausia, įvykdyta pagrindinė susitikimo užduotis – parengtas ir patvirtintas projekto vadybos planas. Aptarta – pagrindiniai projekto vykdymo klausimai, finansų planas, rizikos, socialinio darbuotojo, atvejo vadybininko rolė projekte, socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas ir kita. Smalsu buvo pasikeisti su partneriais socialinių paslaugų teikimo bei projekto vykdymo patirtimi. Sutarta, kilus klausimams, sušaukti neplanuotus nuotolinius susitikimus ir ieškoti sprendimų.

Tikimės, kad pandemija ims slūgti ir jei ne pirmas susitikimas, tai sekantis projekto vykdymo ir administravimo komandos susitikimas įvyks taip kaip numatyta.

SOCIALINĖS PAGALBOS NAMUOSE ATLIKTAS REMONTAS, ĮSIGYTA ĮRANGA IR BALDAI

Tarptautinio projekto Nr. ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“ veiklos žingsnis po žingsnio juda pirmyn.

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Socialinės pagalbos namų sienos kvepia dažais, patalpose šviesu, erdvu, jauku, šiuo metu vyksta baldų surinkimo darbai:

  • Švenčionių rajono savivaldybės lėšomis atliktas apie 220 kv. m. patalpų remontas;

  • Europos Sąjungos lėšomis įsigyti baldai ir įranga.

Nuotraukose matyti Socialinės pagalbos namų patalpos prieš remontą ir po remonto, taip pat darbuotojų darbo kabinete ir gyvenamuosiuose kambariuose jau surinkti pirmieji baldai.

#LatviaLithuaniaBelarus #lvltby #EUinmyregion

Įgyvendintas tikslas!

Didžiausią teigiamą poveikį projektas ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“ turės pažeidžiamiems socialinės grupės asmenims: rizikingai ir žalingai vartojantiems alkoholį, narkotikus ar toksines medžiagas ir (ar) šeimos nariams, benamiams, asmenims paleistiems iš laisvės atėmimo vietų, smurtautojams, jų šeimos nariams. Tokių problemų turintys asmenys yra mūsų rajono bendruomenės nariai ir mes turime jais pasirūpinti, suteikti pagalbą. Įgyvendinant šią iniciatyvą, 2021 m. rugpjūčio 4 d., duris atvėrė Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Socialinės pagalbos namai, adresu Stoties g. 16, Švenčionių m., Švenčionių r. sav. Oficialaus atidarymo renginyje simbolinę juostelę nukirpo Švenčionių rajono savivaldybės meras Rimantas Klipčius, Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro direktorius Miroslavas Lazdinis, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė-Rouda. Renginyje taip pat dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiosios specialistės Lina Šalnienė ir Jolita Lazdinienė, Svirkų seniūnijos seniūnas, laikinai vykdantis Švenčionių seniūno pareigas Arnas Jacyna bei Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro kolektyvas.

Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis renovuotos Socialinės pagalbos namų patalpos, Europos Sąjungos lėšomis įsigyti baldai ir įranga. Įrengtas vienas darbuotojų kabinetas, keturi gyvenamieji kambariai, kuriuose gali apsistoti dešimt asmenų, trys asmens higienos patalpos, viena poilsio erdvė ir viena bendro naudojimosi virtuvė. Patalpose erdvu, šviesu, jauku, šilta ir modernu. Socialines paslaugas teiks vienas socialinis darbuotojas, trys socialinio darbuotojo padėjėjai, du atvejo vadybininkai ir konsultacijas teiks vienas psichologas.

Su tokia įvairiapuse pagalba tikimasi suteikti pastogę, šiltą lovą, saugią aplinką bei formuoti kitokį požiūrį į gyvenimą, galimybę gyventi ir kitaip – susitvarkyti dokumentus, ieškotis darbo, turėti pastovias pajamas, savanoriauti, laisvai bendrauti bei bendradarbiauti. 

Šiuo gana sudėtingu laikotarpiu džiaugiamės turėdami galimybę plėsti ir modernizuoti socialinių paslaugų infrastruktūrą Švenčionių rajone. Socialinės pagalbos namų atidarymas žymi besikeičiantį visuomenės požiūri į sklandančius stereotipus apie suaugusius asmenis patiriančius socialinę atskirtį.

Dėl socialinių paslaugų, prašome kreiptis adresu Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., tel. (8 387) 31318, el. p. centras@svencioniurspc.lt arba Stoties g. 16, Švenčionių m., Švenčionių r. sav., tel. (8 387) 51660.

#LatviaLithuaniaBelarus #lvltby #EUinmyregion

LAUKIAME PIRMŲJŲ GYVENTOJŲ

Naujai įkurtuose Socialinės pagalbos namuose, įgyvendinant projektą Nr. ENI-LLB-2-301
„Building social house for better social services, livelihood in cross border region“, visapusiškai
pasiruošta socialinių paslaugų teikimui ir laukiama pirmųjų gyventojų:
– 2021 m. rugpjūčio 11 d. susirinkusi darbuotojų komanda – socialinis darbuotojas, keturi
socialinio darbuotojo padėjėjai, du atvejo vadybininkai kartu su projekto koordinatoriumi aptarė dar
neįvykdytas projekto veiklas, išsikėlė tikslus ir uždavinius, pasiruošė operatyviems socialinių
problemų sprendimams;
– moderniai įrengtos patalpos, kuriose Europos Sąjungos lėšomis įsigyti baldai ir įranga
užtikrins reikalingą ir tinkamą gyvenimo kokybę.

#LatviaLithuaniaBelarus #lvltby #EUinmyregion

Sriubos vakarai

Rugsėjo 29 d. Socialinės pagalbos namai sodriai kvepėjo sriuba.
Pradėta vykdyti dar viena projekto ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“ veikla „Sriubos vakarai”, kuri finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. 

Šios veiklos pagrindinė idėja – pavakarieniauti gaminant, valgant sriubą, be alkoholio ar kitų priklausomybių, be smurto, atkuriant, palaikant ir stiprinant socialinius ryšius, socialinius įgūdžius, vykdant socializaciją. Žinome, kad socializacija nebūna vienakryptis, linijinis procesas. Kiekvieno individo socializaciją veikia daugybė kitų individų ar jų grupių. Svarbiausios grupės įvardijamos kaip socializacijos agentai. Prie svarbiausių socializacijos agentų priskiriama šeima, įvairiausios mokymo įstaigos, religinės, laisvalaikio leidimo organizacijos, įvairios bendruomenės. Atsižvelgiant į tai, organizuojami „Sriubos vakarai“ Socialinės pagalbos namų gyventojams, jų šeimos nariams, artimiesiems kartu su įvairių Švenčionių rajono įstaigų, Nevyriausybinių organizacijų atstovais. 

Rugsėjo 29 dienos pavakarę, po darbų suskubę gyventojai kartu su į svečius atėjusia Švenčionių seniūnijos seniūne Ina Siniene, projekto koordinatoriumi, Socialinės pagalbos namų darbuotojais, artimaisiais, vaikystės draugais, bendradarbiais gaminosi sriubą. Virtuvėje tvyrojo entuziazmas, gera nuotaika, pašnekesiai ir veikla, kurios pakako visiems. Smagiausia buvo susėsti visiems kartu prie vieno didelio stalo, mėgautis savo gamybos patiekalu, dalintis dienos įspūdžiais ir jausti, kad esi svarbus ir išgirstas.

#LatviaLithuaniaBelarus #lvltby #EUinmyregion

Žinių, motyvacijos bei praktikos maratonas

Įgyvendinant projektą̨ ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“, nuo 2021 m. rugpjūčio mėnesio iki 2021 m. lapkričio mėnesio vyko kupinas žinių̨, motyvacijos bei praktikos maratonas! Socialinės pagalbos namų socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkai ir socialinio darbuotojo padėjėjai dalyvavo 5-iuose, 72 akademinių valandų mokymuose, kurie finansuojami Europos Sąjungos lėšomis. Mokymus vedė Mykolo Romerio universiteto lektorės Agata Katkonienė, Roberta Petkevičiūtė ir lektorė – medicinos psichologė Neringa Bagdonaitė, nuotoliniu būdu ZOOM platformoje.  

2021 m. rugpjūčio 19 d. ir 26 d. mokymuose tema „Motyvaciniai pokalbiai socialinio darbuotojo praktikoje”, 16 akad. val., teorinėje dalyje aptarė kliento motyvaciją, socialinio darbuotojo tikslą. Atliko praktines užduotis, kurios išmokė pritaikyti „Aš“ kalbos taisyklę ir formulę, atskleidė bendravimo technikas su klientu, bendravimo principus motyvacinio interviu metu. Dalyviai turėjo galimybę dirbti grupėse, orientuotose į sprendimo paieškos, atradimo ir pritaikymo procesą̨.

2021 m. rugsėjo 30 d. ir 8 d. mokymuose tema „12 žingsnių ir 12 tradicijų“, 16 akad. val., dalyviai susipažino su Bilo istorija, su AA programa. Sužinojo, kaip veikia 12 žingsnių programa, susipažino su refleksijos metodais, kaip veikia AA asmeninio sveikimo nuo alkoholizmo programos pagrindas. Išsiaiškino, kad tai ne abstrakti teorija, joje atsispindi ankstesniųjų AA narių patirtis, įgyta per išbandymus ir klaidas.

2021 m. spalio 5 d. ir 12 d. mokymuose tema „Socialinio darbuotojo elgesys konflikto metu”, 16 akad. val., susipažino su konflikto sąvoka bei jo samprata, sužinojo apie konflikto suvokimą, kodėl jis kyla, išsiaiškino konflikto sprendimo strategijas, atliko dvi praktines užduotis, peržiūrėjo trumpametražius filmukus, apžvelgė juose pastebėtas konfliktų strategijas.

2021 m. spalio 28 d. ir 2021 m. lapkričio 3 d. mokymuose tema ,,Problematinių atvejų (situacijų) stebėsena per diskusijas grupėse“, 16 akad. val., dalyviai susipažino su socialinio darbo modeliais, sužinojo intervencijos žingsnius, diskutavo, kodėl ir kaip susiformuoja grupė, kas yra grupės kalba bei kas yra terapinės grupės. Apžvelgė vadybos metodą ir kuo jis remiasi. Susipažino su grupės vadovo vaidmeniu, aptarė koks jis. Atliko praktines užduotis, pagal demonstruojamas video ištraukas. Diskutavo grupėje, pagal „Veiksmų dėžutės“ principą. 

2021 m. lapkričio 8 d. ir 11 d. vyko paskutiniai mokymai tema ,,Priklausomo asmens priklausomybės ligos mechanizmas“, 8 akad. val., dalyviai sužinojo apie integralios priklausomybės sampratą, susipažino su sąvokomis „Visagališkumas“, „Internalizacija“, „Regresija“, „Susiliejimas“, „Sąvastis“, „Tapatumas arba ego“. Mokymų metu buvo gilinamasi į priklausomos asmenybės savybes ir atsiradimo stadijas bei galimus pagalbos būdus. Antrosios mokymų dienos metu dalyviai sužinojo apie femenologinę psichologinės priklausomybės nuostatą, susipažino su „Alostazės teorija“, taip pat išsiaiškino ką reiškia neuropsichoanalitinė samprata.

Sveikiname Socialinės pagalbos namų kolektyvą įgijus mokymų pažymėjimus.

Dėkojame Mykolo Romerio universitetui už sklandų bendradarbiavimą, lektoriams už konstruktyviai, informatyviai, įtraukiančiai pateiktas žinias bei nuotoliniu būdu sukurtą jaukią aplinką ir šiltą bendravimą. 

#LatviaLithuaniaBelarus #lvltby #EUinmyregion

Nuo 2021 m. rugsėjo 29 d. iki 2022 m. sausio 17 d. vyko projekto ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“ veikla „Sriubos vakaras“, kuri taip pat finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Šios veiklos pagrindinė idėja – pavakarieniauti gaminant, valgant sriubą, be alkoholio ar kitų priklausomybių, be smurto, atkuriant, palaikant ir stiprinant socialinius ryšius, socialinius įgūdžius, vykdant socializaciją. Žinome, kad socializacija nebūna vienakryptis, linijinis procesas. Kiekvieno individo socializaciją veikia daugybė kitų individų ar jų grupių. Svarbiausios grupės įvardijamos kaip socializacijos agentai. Prie svarbiausių socializacijos agentų priskiriama šeima, įvairiausios mokymo įstaigos, religinės, laisvalaikio leidimo organizacijos, įvairios bendruomenės. Atsižvelgiant į tai, organizuojami „Sriubos vakarai“ Socialinės pagalbos namų gyventojams, jų šeimos nariams, artimiesiems kartu su įvairių Švenčionių rajono įstaigų atstovais. Iš viso vyko 12 „Sriubos vakarų“, kuriuose dalyvavo Švenčionių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Violeta Čepukova, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos narys Arūnas Čenkus, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Jakštaitė-Rouda, Švenčionių seniūnijos seniūnė Ina Sinienė, Strūnaičio seniūnijos seniūnė, laikinai einanti Cirkliškio seniūnijos seniūnės pareigas Rita Jastremskienė, Sarių seniūnijos seniūnė Natalja Lukauskienė, Švenčionėlių seniūnijos seniūnas Albertas Razmys, Adutiškio seniūnijos seniūnė Asta Galatiltienė, Svirkų seniūnijos seniūnas Arnas Jacina, laikinai einantis Pabradės seniūnijos seniūno pareigas Andrius Urbanavičius, Kaltanėnų seniūnijos seniūnas Tomas Rokickis, Projekto vadovas Miroslavas Lazdinis, Projekto koordinatorė Inga Virvičienė, Socialinės pagalbos namų darbuotojai, gyventojų artimieji, vaikystės draugai, bendradarbiai. „Sriubos vakarais“ smagiausia buvo dideliu būriu gaminti vieną patiekalą, susėsti visiems kartu prie vieno didelio stalo, mėgautis savo gamybos sriuba, atvirai bendrauti, dalintis dienos įspūdžiais, savo išgyvenimais, džiaugsmais, siekiais bei asmeniniais pasikeitimais apsigyvenus Socialinės pagalbos namuose ir jausti, kad esi svarbus ir išgirstas. Pašnekesių metu buvo jauku ir gera klausytis bei džiaugtis kartu.

Žinome, kad projektas – tai laikina veikla, tačiau įsisukę į darbų karusėlę, nepastebėjome kaip greit praskriejo 18 mėnesių. Šiandien projekto ENI-LLB-2-301 „Building social house for better social services, livelihood in cross border region“ vykdymo pabaiga. Nuo 2020 m. liepos 29 dienos, Projekto vykdymo laikotarpiu:

– įkurti Socialinės pagalbos namai;

– įsigyti baldai ir įranga;

– pradėtos teikti socialinės priežiūros paslaugos. Agyvendinimo nakvynės namuose, suteiktos 11-ai asmenų, laikino apnakvindinimo paslaugos suteiktos 1-am asmeniui;

– teiktos psichologo konsultacijos;

– įdarbintas socialinis darbuotojas, 2 atvejo vadybininkai, 4 socialinio darbuotojo padėjėjai;

– dirbo Projekto administravimo komanda – Projekto vadovas, koordinatorius, finansininkas;

– darbuotojai išklausė 5-is, 72-iejų akademinių valandų kvalifikacijos kėlimo mokymus, įgijo pažymėjimus;

– vyko 12 „Sriubos vakarų”;

– visos Projekto veiklos buvo finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis.

Dienos pabaigoje, nuotoliniame susitikime su Projekto koordinatoriumi ir Socialinės pagalbos namų darbuotojais aptarėme Projekto vykdymo laikotarpį, kuriame buvo visko – naujų patirčių, nežinomybės, iššūkių, nerimo, nuovargio, bėgimo, viso to pasekoje – džiugių akimirkų! Visų darbuotojų pastangomis sėkmingai įvykdytos Projekto veiklos, pasiekti rodikliai. Nuoširdus AČIŪ!

Nuo 2022 m. sausio 29 d. Socialinės pagalbos namų veikla tęsiama, finansuojant Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. 

 

#LatviaLithuaniaBelarus #lvltby #EUinmyregion

Printscreen į FB
Informaciją parengė
Inga Virvičienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams