Projektas „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362

Švenčionių rajono socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“ 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362

Projekto tikslas: Padidinti senyvo amžiaus ir negalią turinčių asmenų socialinę integraciją į Švenčionių m. bendruomenę, praplečiant jiems teikiamų sociokultūrinių paslaugų spektrą.

Projekto įgyvendinimo metu bus ugdomas poreikis turiningiau, įdomiau ir sveikiau praleisti laisvalaikį, vykdant pagyvenusių ir neįgalių žmonių edukacinę, pažintinę, kultūrinę ir sveikatingumo veiklą.

Šiuo projektu tęsiame anksčiau vykdytą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą „Su mumis pasaulis gražesnis“, kuriuo buvo siekiama padidinti pagyvenusių ir neįgalių žmonių socialinę integraciją į visuomenę.

Projektas prisidės prie teikiamų dienos centre sociokultūrinių paslaugų pagyvenusiems ir neįgaliems žmonėms kokybės gerinimo, efektyvaus, produktyvaus ir turiningo gyvenimo skatinimo ir šių asmenų socialinės atskirties mažinimo.

Projekto veiklose dalyvaus 21 senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys.

Projektą numatome vykdyti su partneriu – Švenčionių rajono vietos veiklos grupe „Švenčionių partnerystė“.

Projekto veiklos finansuojamos iš Europos socialinio fondo (www.esinvesticijos.lt)

Projekto pradžia – 2020 m. spalio 7 d.
Projekto pabaiga – 2021 m. spalio 7 d.

Kūrybinės dirbtuvės – tai viena iš projekto „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“ veiklų.  Rankdarbiai nuo seno buvo būdas bendrauti, atsipalaiduoti, įgalinti ir įkvėpti įvairių sugebėjimų žmonių. Tai saugi, neįpareigojanti, pozityvi ir turininga veikla senjorams. Šių užsiėmimų metu senjorai turi galimybę susipažinti su naujomis rankdarbių technikomis, socializuotis, aktyviai ir turiningai praleisti laiką, stiprinti pasitikėjimą savimi, lavinti savo kūrybiškumo, bendravimo, kritinio mąstymo įgūdžius ir likti aktyvia visuomenės dalimi.

            Kūrybiniams užsiėmimams iš projekto lėšų buvo įgytos įvairios priemonės skirtingoms  technikoms įvaldyti. Senjorai jau mokėsi gaminti gėlytes-papuošalus iš filco. O liepos 13 d. kūrybinių dirbtuvių metu pradėta lėlių gamyba. Po dviejų kruopštaus darbo valandų kiekviena projekto dalyvė jau laikė savo rankose mažą lėlytę.

            Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“ veiklos finansuojamos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų. 

Nuotraukose – lėlių gamybos pamoka ir pirmos lėlės-raganaitės.

Kelionės užrašai

 Vienas įtakingiausių IV-V a. katalikų bažnyčios teologų Šv. Augustinas yra žinomas savo citata: „Pasaulis – tai knyga, ir tie, kurie nekeliauja, skaito tik pirmą puslapį“. Kiekvienas žmogus keliauja dėl skirtingų priežasčių. Vieniems kelionė yra tarsi išeitis pabėgti nuo kasdienybės, susidariusių problemų. Kitiems – pažinti pasaulį, plėsti akiratį. Ir žmogaus amžius nėra kliūtis kelionėms, tam tik reikia turėti noro.

             Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro Dienos centro „Verdenė“ lankytojai labai veiklūs ir aktyviai dalyvauja įvairioje projektinėje veikloje. Šiuo metu yra vykdomas projektas „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“, pažintinė kelionė – tai viena šio projekto veiklų. Pandemija įnešė nemažai sumaišties ruošiantis išvykai, prireikė daugiau laiko planavimui, įvairių norminių aktų studijavimui, kad kelionė vyktų sklandžiai.

             Visi paruošiamieji darbai buvo baigti laiku, ir ankstyvą birželio 16 d. rytą projekto dalyviai išvyko į trijų dienų pažintinę kelionę, kurios tikslas buvo susipažinti su Mažąją Lietuvą. Pirmą kelionės dieną apsilankėme Klaipėdos m. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, sužinojome, kaip formavosi šio krašto žmonių požiūris, išsilavinimas, dvasinis gyvenimas, papročiai ir tradicijos. Nakvynei apsistojome netoli Klaipėdos esančiame Karklės k. Papietavę ir pailsėję nužygiavome prie jūros, kuri pasitiko mus putojančiomis bangomis ir gaiviu vėju.

              Kitą dieną keltu kėlėmės į Klaipėdos jūrų muziejų ir Delfinariumą susipažinti su paslaptingu vandenų pasauliu. Eidami suformuotu 18 m akrilo tuneliu, pasijutome tarsi po vandeniu,  ir stebėjome virš mūsų galvų plaukiančius įspūdingus erškėtus ir kitus jūrų gyvius. Delfinų ir jūrų liūtų pasirodymas vyko lauko baseine „Saulės įlanka“. Nepaisant karantino, žiūrovų netrūko, visi išsibarstėme ir susitikome jau po pasirodymo. Likusią dienos dalį praleidome prie jūros, susipažinome su vietove. Turėjome veiklos ir vakarais – mokėmės žaisti žaidimo „Uno“, tuo pasirūpino lydėjusi projekto dalyvius savanorė Anželika.

              Paskutinė išvykos diena buvo skirta apsilankymui Žemaitijos nacionaliniame parke, Platelių dvaro sodyboje. Ekskursija buvo vedama žemaičių tarme, bet beveik viską supratome. Apžiūrėjome svirną, kuriame veikia Žemaitijos nacionalinio parko ekspozicija. Buvusioje arklidėje veikia Užgavėnių ekspozicija, šiai dienai čia sukaupta net 400 įvairių Užgavėnių kaukių. Pamatėme įspūdingą Platelių ežerą. 

              Išvarginti saulės, bet pilni įspūdžių grįžome namo. Atmintyje dar ilgai išliks Mažoji Lietuva, išlaikiusi savo autentiškumą, išskiriantį ją iš visos Lietuvos. 

              Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“ veiklos vyksta nuo birželio 16 d. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Apsilankymas Pakruojo dvare

Išvyka į Pakruojo dvarą – tai daug metų puoselėjama Dienos centro „Verdenė“ senjorų svajonė, kurią galėjome įgyvendinti projektinės veiklos dėka.

         Dvaro rūmus supa parkas, kuriam daugiau nei 150 metų, vaikštant jo alėjomis klausėmės V. Šekspyro poezijos ir dvaro kamerinio ansamblio muzikos. Apsilankėme ir dviaukščiuose dvaro rūmuose, pasivaikščiojome jo salėmis. Didesnį įspūdį paliko erdvi ovali salė su kolonomis ir prabangus rūmų restoranas. 

         Mėgstantys ekstremalius pojūčius nusileido į gana šiurpų bausmių muziejų. Buvo nejauku šaltame, tamsiame ir drėgname rūsyje klausytis gido pasakojimo ir matyti kankinimo įrankius, bet juk ir tai – tam tikra istorijos dalis.

         Pakruojo dvare praleidome kelias valandas. Teko daug vaikščioti, o tai nėra lengva senjorams ar judėjimo negalią turintiems asmenims. Tačiau nuovargis beveik nesijautė, kadangi dvaro teritorijoje daug suolų ir suoliukų, sėdint medžių pavėsyje galima grožėtis gėlynais, skulptūromis ir atsiveriančiu Kruojos upės vaizdu.

         Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“  finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Pramogos Šventos kaime

Rugsėjo 10 d. Dienos centro „Verdenė“ lankytojai (projekto 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“  dalyviai) nuvyko į Šventos kaimą susitikti su kaimo bendruomene.

           Susitikimą organizavo Šventos kaimo bibliotekos-filialo bibliotekininkė Angelė Misiūnienė tikslu suartinti žmones, atrasti bendraminčius, stiprinti socialinius ryšius, pasimokyti saviveiklos organizavimo, mažinti senyvo amžiaus ir neįgalių žmonių socialinę atskirtį. Projekto dalyviams buvo labai svarbi kaimo bendruomenės patirtis: kaip pritraukia lėšas veiklai vystyti, atranda naujas idėjas, kaip sprendžia kylančias problemas. 

            Buvo surengtas dviejų valandų dainų maratonas. Skambėjo lietuvių liaudies ir šių dienų  populiariausios dainos, dainos lenkų, rusų, baltarusių, latvių kalbomis. 

            Pasibaigus oficialiai daliai, senjorų laukė maloni staigmena – pasivaikščiojimas 1,3 kilometro Šventos mišku vingiuojančiu Mitologiniu taku su Sirvetos regioninio parko gidu Mariumi. 

           Pasipildę gerų emocijų, pilni dienos įspūdžių, pasidžiaugę bendravimu ir įgiję naujų žinių ir  patirties, projekto dalyviai grįžo į Dienos centrą ryžtingai nusiteikę naujiems kūrybiniams darbams.

           Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“  finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Visada įdomu mokytis ir dalintis patirtimi, semtis naujų idėjų. O vykdomo Dienos centro „Verdenė“ projekto 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“ dalyviai veiklūs ir bendruomeniški, imlūs naujiems dalykams ir amžius jiems tikrai ne kliūtis. Spalio 19 d. Milkuškų kaimo bendruomenės centre vyko dviejų bendruomenių susitikimas gražiu pavadinimu „Atverkime dainos ir šokio rudeninę skrynią…“, organizuotas Šventos kaimo bibliotekos-filialo bibliotekininkės ir projekto 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“  meno vadovės Angelės Misiūnienės ir Česlavos Aleksejevec, Milkuškų kaimo bibliotekos-filialo bibliotekininkės pastangomis. Susitikimas atskleidė visų dalyvių kūrybinį potencialą, gebėjimą ir norą vienas kitam dovanoti džiaugsmą, veikti kartu. Atminimui įteikėme savo rankų darbo dovanas, pagamintas su pagalba išradingos ir kūrybiškos Dienos centro „Verdenė“ socialinės darbuotojos Giedros Bielskės.

             Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“  finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Saldi šventė

Pasaulyje nemažai įdomių neoficialių švenčių. Lapkričio 5 d. švenčiama skani šventė – Pyragų diena. Pažymėti šią dieną galima labai įvairiai – pasidalinti mėgstamiausio pyrago gabalėliu su kolegomis, kaimynais, draugais, nepasiturinčiais. Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro projekto 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“ dalyviai šią dieną pažymėjo nuotaikingai Švenčionių miesto kultūros centro viešosios bibliotekos patalpose, kur susirinko poezijos, dainų, bendravimo ir pyragų mėgėjai. 

Projekto meno vadovė Angelė Misiūnienė kartu su ansambliu „Verdenė“ šventės svečiams parengė koncertinę programą. Į Pyragų šventę atvykome ne tuščiomis, bet su gardžiais kepiniais, kuriais pasirūpino Veronika Kaleckienė, Liubovė Mažulienė ir Jekaterina Osiniagova.

Projektas 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“  finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Popietė Pašaminės kaimo bibliotekoje

2021 m. lapkričio 24 d., Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro vykdomo projekto 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“, dalyviai koncertavo Richardo Leleivos knygos „Širdies elementorius“ pristatyme Pašaminės kaimo bibliotekoje. Į šią knygą sudėtas visas autoriaus gyvenimas, mintys ir jausmai. „Širdies elementorius“ neša atradimo džiaugsmą, atkreipia dėmesį į tai, kas svarbu ir jautru, bet ką žmonės linkę pamiršti ar tiesiog nepastebėti.

Dienos centro „Verdenė“ lankytojų atliekamos dainos ir skaitomi eilėraščiai padėjo keliauti Richardo Leleivos eilėms į klausytojų sielas. Renginio pabaigoje projekto dalyvių laukė gražūs padėkos žodžiai ir gėlės. 

Projektas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0362 „Nuspalvink gyvenimą ryškiomis spalvomis“  finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.