Švenčionių rajono gyventojams teikiamos asmeninio asistento paslaugos

Švenčionių rajono savivaldybės administracija įgyvendindama „Bendruomeniniai šeimos namai“ projektą, vykdomą pagal veiksmų programos priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ (toliau-Projektas), teikia asmeninio asistento paslaugas Švenčionių rajono gyventojams.

Asmeninio asistento paslauga – namų ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant) individualiai asmeniui teikiama pagalba, padedanti įgalinti asmens savarankiškumą ir užtikrinanti svarbiausias asmens gyvybinės veiklos funkcijas (asmens higiena, mityba, judrumas/mobilumas, socialiniai santykiai ir aplinka).

Asmeninis asistentas:

  1. suteiks asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  2. suteiks asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.);
  3. lydės asmenį į sveikatos priežiūros, užimtumo ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą;
  4. organizuos asmens maitinimą (pamaitins, pakels ir palaikys daiktus);
  5. suteiks individualią pagalbą asmeniui, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, laiko suvokimas ir orientavimasis aplinkoje, dienos režimo laikymasis, savivoka, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Paslaugą teikia Projekto partnerio Švenčionių rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai – asmeniniai asistentai – iki 4 val. per dieną, iki 5 darbo dienų per savaitę vienam asmeniui.

Asmeninio asistento paslaugos gavėjais Projekte gali būti asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, (išskyrus pensinio amžiaus asmenis), kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvavimą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas (toliau – asmens atstovas) kreipiasi į Švenčionių rajono socialinių paslaugų centrą elektroniniu paštu: centras@svencioniurspc.lt arba adresu: Vilniaus g. 130, Švenčionėliai ir pateikia prašymą asmeninio asistento paslaugoms gauti (Prašymo forma docx formatu, prašymo forma pdf formatu), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą; dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu asmeninio asistento paslauga teikiama nemokamai.

Informaciją Jums suteiks partnerio atsakingas specialistas Oksana Teilans, tel.: 8 387 51660, el.p.: info@svencioniurspc.lt