Apie mus

Paslaugų namuose tarnybos tikslas

Teikti asmeniui (šeimai) kompleksinę, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujančios pagalbos namuose dienos metu paslaugų visumą, sudarant sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, padėti įveikti socialinę atskirtį ir tenkinti asmens gyvybinius poreikius namuose.

Paslaugų namuose tarnybos uždaviniai

 • organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas asmeniui (šeimai), kuris dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, atsižvelgiant į asmens (šeimos) poreikius ir Paslaugų namuose tarnybos galimybes;
 • įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus;
 • plėtoti socialinių paslaugų tinklą bendruomenėje, socialines paslaugas priartinant prie asmens (šeimos) gyvenamosios vietovės.

Teikiamos socialinės paslaugos

 • transporto organizavimas;
 • pagalba į namus;
 • laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra);
 • dienos socialinė globa (asmens namuose)
 • laikinas atokvėpis (globa).

Teikiamos kitos paslaugos

 • aprūpinimas judėjimo techninės pagalbos priemonėmis;
 • asmeninė pagalba.

Atliekami vertinimai

 • Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas;
 • Asmens dalyvumo lygio ir individualios pagalbos poreikio vertinimas;
 • Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų parengimas.

Paslaugų namuose tarnyboje dirbantis personalas

 • vyriausiasis socialinis darbuotojas;
 • 3 socialiniai darbuotojai;
 • socialinio darbo organizatorius;
 • 49 individualios priežiūros darbuotojas;
 • 8 asmeniniai asistentai.